Moties

Aantal Europarlementariërs Bijzonder onderwijs Burnout Collegegeld tweede master Combinatieklassen DNA-databank Fietssnelwegen Filedruk Genderneutraliteit Huurcommissie Inburgeringscursussen Internationaal OV Internetverbindingen Kledingproductie Mijnwater Openbaar vervoer dunbevolkte regio’s Partneralimentatie Regeerakkoorden Sekseregistratie Stemgerechtigde leeftijd Studeren per vak Vermelding stoffen in producten WA-verzekering auto Wet deregulering arbeidsrelaties Zomertijd Achternamen Dienstplicht Dieseltreinen DNA-paspoort Cocabladeren Drugsafval Duurzame energie-opwekking Onderzoek eigen risico Elektrische auto’s II Elektrische auto’s I Energiereuzen EU-lidmaatschap Turkije Handelsverdragen: klimaatdoelstellingen Huisartsenzorg Kerncentrales Kinderpardon Lijkbezorging Loondoorbetaling bij ziekte Meerouderschap Negatieve emissies Onbetaalde stages Opvang asielzoekerscentra PR-beleid EU Psychiatrische noodhulp Publieke investeringen Streamen raadsvergaderingen Subsidies fossiele brandstoffen Vergoeding Prinses Amalia Verkoopverbod auto’s met conventionele verbrandingsmotoren Vrijheid van Meningsuiting II Waarscuwingslabels frisdrank Wederverkopers internetdiensten Duurzame beleggingen pensioensfondsen Budget ontwikkelingssamenwerking CO2-heffing Flexcontracten GMO’s Minimuminkomen Sancties tegen Israël II Vleestaks Vrijheid van meningsuiting Seksespecifieke behandeling gezondheidszorg Anoniem solliciteren Asielzoekers Asielzoekerscentra Erfbelasting Echtscheiding Euregio’s Financiering politieke partijen Geneesmiddelenpatenten Huurwoningen Verengelsing hoger onderwijs Jongensbesnijdenis Kosten geneesmiddelen II Kosten geneesmiddelen I Meerouderschap MH17 Negatieve inkomstenbelasting Oppositie in Rusland Partijpolitieke benoemingen Poldermodel Polygamie Rekentoets Sancties tegen Israël Seksuele meerderjarigheid Seksuele voorlichting Verblijf op terroristisch gebied Verhuurdersheffing Voedselverspilling Voorkeursdrempel Anticonceptie Belasting op royalties en rente Bevrijdingsdag Big data in de zorg Energiedrank II Energiedrank I Financiën koningshuis Hongarije Innovatiebox Kernrampen Majesteitschennis Nierhandel Onderzeeërs II Onderzeeërs I Palestina: erkenning ProRail Toegankelijkheid stations TTIP II TTIP I Vermogenbelasting Aansprakelijkheidskwesties VN-missies Aanstelling burgemeesters Negatieve inkomstenbelasting Basisinkomen Belastingstelsel Commercieel draagmoederschap Etnisch profileren Importverbod illegaal gekapt houd Jeugd-GGZ Experimenteren lekenrechtspraak Letterenonderwijs Mantelzorg Transitie transgenders 1F vluchtelingenverdrag Vrije artsenkeuze Vuurwerkverbod Zorg asielzoekers Belediging Israël-Palestina producten Israël-Palestina Palestina: watervoorziening Kinderpardon Nazorg ex-sekswerkers Ouderschapsverlof Prostitutie Stageplekken mbo Anonimiteit belastingrechtspraak Auteursrecht Betaald voetbal Bij de gratie gods Co-financiering onderzoek Delen van persoonsgegevens Euthanasie bij kinderen Fossiele energie Groen in de stad Hezbollah Hoger Beroep Internetcensuur Laadpalen II Laadpalen I Leerplichtwet Massasurveillance Rechtsbijstand asielzoekers Religie-onderwijs Troonrede Vreemdelingendetentie II Vreemdelingendetentie I Toezicht varkensslachterij Toegankelijkheid digitale leermiddelen Financiële compensatie studenten corona-crisis Communiceren op B1 niveau Afhandeling gratieverzoeken 30-urige werkweek Extra test motie Bonusverbod ongezonde producten

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan