Landbouwfraude

Landbouwfraude

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Tweederde van de transporteurs en verwerkers van dierlijke mest eerder is verdacht, beboet of veroordeeld wegens fraude;
  • Nederland al drie decennia lang met het probleem van mestbeleid worstelt;
  • Mestdumping een groot probleem is voor de waterkwaliteit;

Overwegende dat:

  • De minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een strengere aanpak van mestfraudeurs voorstaat;
  • Er door de overheid niet genoeg geïnvesteerd wordt in het verduurzamen van stallen, waardoor fraude in de hand wordt gewerkt;
  • Mestdumping kwalijk is voor de waterkwaliteit;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een strengere aanpak tegen frauderende boeren, waardoor o.a. de waterkwaliteit gewaarborgd blijft.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's