Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Hier vind je het congresprogramma van het aankomende zomercongres in Maastricht

Hier vind je de eerste versie van het congresboek van ALV 89

Indienen

In aanloop naar het aankomende congres zullen verschillende deadlines gelden voor het indienen van stukken die tijdens het Congres behandeld dienen te worden. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline.

Onder ‘Voorstellen en deadlines‘ zijn de deadlines te vinden die gehanteerd worden voor het congres. De deadlines zijn gebaseerd op de bepalingen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die hier ook te vinden zijn onder het gelijknamige kopje. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn verder bepalingen opgenomen die de vergaderorde tijdens de Algemene Ledenvergadering regelen.

Je kunt direct jouw voorstellen indienen via dit formulier.
Bestuursvragen kunnen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Mocht je vragen hebben over de voorstellen en deadlines of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kun je contact opnemen met secretaris@jongedemocraten.nl.

Deadlines zomercongres 2021:

Congresvoorstellen, waaronder resoluties: 29 mei 2021
Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 29 mei 2021

Indienen politieke voorstellen: 19 juni 2021
Schriftelijke vragen aan het bestuur: 26 juni 2021
Kandidaatstelling Landelijk bestuur: 19 juni 2021
Kandidaatstelling Kascontrolecommissie: 26 juni 2021
Actuele politieke moties: 09 juli 2021

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Inschrijven

Meld je hier aan voor het Zomercongres 2021 te Maastricht!