Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) en dé bijeenkomst van de Jonge Democraten. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september.

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Inschrijven

Het congres is dé bijeenkomst van de Jonge Democraten! Iedereen is welkom, ook als je pas net lid bent. Wil jij zien (en oefenen) hoe je een  motie verdedigt, inspreekt en debatteert. Wil je andere Jonge Democraten te ontmoeten die de politiek net zo leuk vinden als jij! Meld je dan snel aan!

Voorstellen Indienen

In aanloop naar het congres gelden verschillende deadlines voor het indienen van stukken. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline. De deadlines zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn ook bepalingen opgenomen die de orde van de Algemene Ledenvergadering regelen.

Bestuursvragen en voorstellen kun je indienen via de knoppen hiernaast.

De deadlines voor het septembercongres zijn als volgt:

  • 3 augustus : Indienen congresvoorstellen
  • 16 augustus: Kandidaatstelling Landelijk Bestuur
  • 24 augustus: Indienen andere voorstellen
  • 31 augustus : Stellen schriftelijke bestuursvragen
  • 13 september: Indienen urgente politieke moties

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 van de dag van de deadline.

Congresprogramma

Op het septembercongres staat de interne organisatie van de vereniging centraal, maar ook andere zaken komen aan bod. We behandelen de bestuursverantwoording, urgente politieke moties en amendementen, HR-wijzigingen, organisatorische moties en verkiezen mensen voor het Landelijk Bestuur.

Het Landelijk Bestuur bepaalt samen met de congresvoorzitters de agendavolgorde. Hierbij letten zij op de relevantie en opbouw van een voorstel. Wil je een voorstel indienen? Laat het dan eerst nalezen door iemand anders, bijvoorbeeld een afdelingsbestuurslid of portefeuillehouder.

Wil jij de notulen of het congresboek van een ouder congres inzien? Mail dan naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan