Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Het volgende congres van de Jonge Democraten is het Zomercongres van 16 tot 18 juni 2023. Op dit congres staat politiek centraal, maar het is ook een verkiezingscongres. We behandelen de bestuursverantwoording politieke moties en we verkiezen het nieuwe LB!

Het congresboek volgt op een later moment.

Het Landelijk Bestuur bepaalt samen met de congresvoorzitters de agendavolgorde. Hierbij letten zij op de relevantie en opbouw van een voorstel. Wil je een voorstel indienen? Laat het dan eerst nalezen door iemand anders, bijvoorbeeld een afdelingsbestuurslid of portefeuillehouder.

Voorstellen Indienen

In aanloop naar het congres gelden verschillende deadlines voor het indienen van stukken. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline. De deadlines zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn ook bepalingen opgenomen die de orde van de Algemene Ledenvergadering regelen.

Voor het Wintercongres van 2023 gelden de volgende deadlines:

Indienen congresvoorstellen (resoluties): 6 mei 2023

Sollicitatie CVZ en SNC: 6 mei 2023

Indienen overige en politieke voorstellen: 27 mei 2023

Indienen vragen aan het bestuur: 3 juni 2023

Kandidaatstelling KasCo: 3 juni 2023

Indienen Urgente Politieke Moties: 16 juni 2023

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Via dit formulier kan je je voorstellen indienen. Schriftelijke bestuursvragen mogen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Heb je een vraag over de indiendeadlines, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement? Neem dan contact op met secretaris@jongedemocraten.nl.

Inschrijven

Je kan je nog niet aanmelden voor het congres.

Wil jij de notulen of het congresboek van een ouder congres inzien? Mail dan naar secretaris@jongedemocraten.nl.