Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Het volgende congres van de Jonge Democraten is het Septembercongres op 10 september 2022. Op dit congres staat de vereniging centraal. We behandelen de bestuursverantwoording, het nieuwe beleidsplan, de begroting voor 2023, amendementen op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en organisatorische moties.

De eerste versie van het congresboek vind je hier.

Het Landelijk Bestuur bepaalt samen met de congresvoorzitters de agendavolgorde. Hierbij letten zij op de relevantie en opbouw van een voorstel. Wil je een voorstel indienen? Laat het dan eerst nalezen door iemand anders, bijvoorbeeld een afdelingsbestuurslid of portefeuillehouder.

Voorstellen Indienen

In aanloop naar het congres gelden verschillende deadlines voor het indienen van stukken. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline. De deadlines zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn ook bepalingen opgenomen die de orde van de Algemene Ledenvergadering regelen.

Voor het Septembercongres van 2022 gelden de volgende deadlines:

Indienen congresvoorstellen (resoluties, wijzigingen Statuten en reglementen): 30 juli 2022

Sollicitatie CVZ en SNC: 30 juli 2022

Indienen overige voorstellen: 20 augustus 2022

Kandidaatstellen hoofdredactie DEMO: 20 augustus 2022

Indienen vragen aan het bestuur: 27 augustus 2022

Kandidaatstellen Kascommissie: 27 augustus 2022

Indienen Urgente Politieke Moties: 9 september 2022

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Via dit formulier kan je je voorstellen indienen. Schriftelijke bestuursvragen mogen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Heb je een vraag over de indiendeadlines, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement? Neem dan contact op met secretaris@jongedemocraten.nl.

Inschrijven

Je kan je tot en met 27 augustus aanmelden via deze pagina.

Wil jij de notulen of het congresboek van een ouder congres inzien? Mail dan naar secretaris@jongedemocraten.nl.