Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Het komende Jonge Democraten congres is het Zomercongres van 10-12 juni 2022. Op dit congres worden zowel organisatorische als politieke voorstellen behandeld en verkiezen we het nieuwe Landelijk Bestuur.

De tweede versie van het congresboek vind je hier.

Het Landelijk Bestuur bepaalt samen met de congresvoorzitters de agendavolgorde. Hierbij letten zij op de relevantie en opbouw van het voorstel. Wil je een voorstel indienen? Laat het dan eerst nalezen door iemand anders, bijvoorbeeld een afdelingsbestuurslid of portefeuillehouder.

Voorstellen Indienen

In aanloop naar het congres gelden verschillende deadlines voor het indienen van stukken. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline. De deadlines zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn ook bepalingen opgenomen die de orde van de Algemene Ledenvergadering regelen.

Voor het Zomercongres van 2022 gelden de volgende deadlines:

Indienen congresvoorstellen (resoluties, wijzigingen Statuten en reglementen): 30 april 2022

Sollicitatie CVZ en SNC: 30 april 2022

Indienen overige voorstellen: 21 mei 2022

Kandidaatstelling Landelijk Bestuur: 21 mei 2022

Indienen vragen aan het bestuur: 28 mei 2022

Indienen Urgente Politieke Moties: 10 juni 2022

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Dien je voorstellen in via dit formulier. Schriftelijke bestuursvragen mogen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Heb je een vraag over de indiendeadlines, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement? Neem dan contact op met secretaris@jongedemocraten.nl.

Inschrijven

Je kan je nu aanmelden voor het congres via deze pagina.

Wil jij de notulen of het congresboek van een ouder congres inzien? Mail dan naar secretaris@jongedemocraten.nl.