Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Het komende Jonge Democraten congres is het septembercongres in Arnhem. Dit congres zal plaats vinden in the Green Arnhem op 18 september 2021. Het is een organisatorisch, eendaags congres waar geen politieke inhoud wordt behandeld. Dit jaar bestaat de mogelijkheid om zaterdagnacht te blijven overnachten. Bestuur Hetterscheid zal haar beleidsplan en begroting presenteren en we behandelen organisatorische voorstellen, zoals HR-wijzigingen.

Het congresboek van ALV 90 vind je hier.

Indienen

In aanloop naar het aankomende congres zullen verschillende deadlines gelden voor het indienen van stukken die tijdens het Congres behandeld dienen te worden. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline.

Onder ‘Voorstellen en deadlines‘ zijn de deadlines te vinden die gehanteerd worden voor het congres. De deadlines zijn gebaseerd op de bepalingen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die hier ook te vinden zijn onder het gelijknamige kopje. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn verder bepalingen opgenomen die de vergaderorde tijdens de Algemene Ledenvergadering regelen.

Je kunt direct jouw voorstellen indienen via dit formulier.
Bestuursvragen kunnen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Mocht je vragen hebben over de voorstellen en deadlines of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kun je contact opnemen met secretaris@jongedemocraten.nl.

Deadlines septembercongres 2021:

Congresvoorstellen: 21 augustus 2021
Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 21 augustus 2021

Indienen overige voorstellen: 03 september 2021
Schriftelijke vragen aan het bestuur: 04 september 2021
Kandidaatstelling DEMO hoofdredactie: 04 september 2021
Kandidaatstelling Kascontrolecommissie: 04 september 2021
Actuele politieke moties: 17 september 2021

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Inschrijven

De aanmeldingen voor het septembercongres zijn geopend. Je kan je aanmelden via deze link.