Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Het komende Jonge Democraten congres is het wintercongres in Den Haag. Dit congres zal plaats vinden van 4 tot 6 februari 2022. Op dit congres worden zowel organisatorische als politieke voorstellen behandeld.

Dichterbij het congres vind je op deze pagina het congresboek en de inschrijfinformatie.

Voorstellen Indienen

In aanloop naar het congres gelden verschillende deadlines voor het indienen van stukken. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline. De deadlines zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn ook bepalingen opgenomen die de orde van de Algemene Ledenvergadering regelen.

Voor het wintercongres van 2022 gelden de volgende deadlines:

Indienen congresvoorstellen (resoluties, wijzigingen Statuten en reglementen): 25 december 2021

Sollicitatie CVZ en SNC: 25 december 2021

Indienen politieke voorstellen: 15 januari 2022

Indienen vragen aan het bestuur: 22 januari 2022

Indienen Urgente Politieke Moties: 4 februari 2022

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Dien je voorstellen in via dit formulier.

Heb je een vraag over de indiendeadlines, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement? Neem dan contact op met secretaris@jongedemocraten.nl.

Inschrijven

De aanmeldingen voor het wintercongres in Den Haag zijn nog niet geopend.