Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september.

 

Meer weten over hoe een congres precies werkt? Klik hier!

Congresprogramma

Het volgende congres van de Jonge Democraten is het Septembercongres van 16 september 2023. Op dit congres staat de organisatie van de JD, maar er worden ook mensen verkozen. We behandelen de bestuursverantwoording, HR wijzigingen, organisatorische moties en verkiezen mensen voor de KasCo, DEMO en zelfs het Landelijk Bestuur.

De definitieve versie van het congresboek kan je hier vinden!

Het Landelijk Bestuur bepaalt samen met de congresvoorzitters de agendavolgorde. Hierbij letten zij op de relevantie en opbouw van een voorstel. Wil je een voorstel indienen? Laat het dan eerst nalezen door iemand anders, bijvoorbeeld een afdelingsbestuurslid of portefeuillehouder.

Voorstellen Indienen

In aanloop naar het congres gelden verschillende deadlines voor het indienen van stukken. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline. De deadlines zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn ook bepalingen opgenomen die de orde van de Algemene Ledenvergadering regelen.

Voor het Septembercongres gelden de volgende deadlines:
Indienen congresvoorstellen (HR-wijzigingen): 5 augustus 2023
Sollicitatie CVZ en SNC: 5 augustus 2023
Sollicitatie LB: 18 augustus 2023
Indienen overige voorstellen (amendementen): 26 augustus 2023
Indienen vragen aan het bestuur: 2 september 2023
Kandidaatstelling KasCo en DEMO: 2 september 2023

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 van de dag van de deadline.

Via dit formulier kan je je voorstellen indienen. Schriftelijke bestuursvragen mogen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Heb je een vraag over de indiendeadlines, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement? Neem dan contact op met secretaris@jongedemocraten.nl.

Inschrijven

Aanmeldingen voor het septembercongres van 16 september zijn inmiddels gesloten. Als je nog wil deelnemen kun je een mail sturen naar secretaris@jongedemocraten.nl

Wil jij de notulen of het congresboek van een ouder congres inzien? Mail dan naar secretaris@jongedemocraten.nl.