Congressen

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden.

Congresprogramma

Hier vind je het congresprogramma van het aankomende congres.

Indienen

In aanloop naar het aankomende congres zullen verschillende deadlines gelden voor het indienen van stukken die tijdens het Congres behandeld dienen te worden. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline.

Onder ‘Voorstellen en deadlines‘ zijn de deadlines te vinden die gehanteerd worden voor het congres. De deadlines zijn gebaseerd op de bepalingen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die hier ook te vinden zijn onder het gelijknamige kopje. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn verder bepalingen opgenomen die de vergaderorde tijdens de Algemene Ledenvergadering regelen.

Je kunt direct jouw voorstellen indienen via dit formulier (link volgt)
Bestuursvragen kunnen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Mocht je vragen hebben over de voorstellen en deadlines of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kun je contact opnemen met secretaris@jongedemocraten.nl.

Inschrijven

Inschrijven kan via ‘..’