Politieke Werkgroepen

Een van de beste manieren om actief te worden bij de JD is om lid te worden van een van onze politieke werkgroepen. Politieke werkgroepen verdiepen zich op landelijk niveau in een specifiek onderwerp, organiseren thema-activiteiten en schrijven mee aan onze standpunten.

Elke werkgroep wordt geleid door een werkgroepvoorzitter. Op deze pagina vind je een overzicht van alle landelijke werkgroepen en de werkgroepvoorzitters.

Werkgroepleden

Elke Jonge Democraat kan lid worden van een werkgroep; interesse in een onderwerp en enthousiasme  zijn alles wat je nodig hebt. Je hoeft dus geen expert te zijn.

Wat doet een werkgroeplid?

Alle mensen die geen werkgroepvoorzitter zijn en lid van de werkgroep zijn werkgroeplid. Als werkgroeplid ga jij:

  • De politieke discussie en participatie binnen de vereniging stimuleren
  • Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen
  • Meedenken met het updaten van onze politieke standpunten
  • Activiteiten op het gebied van jouw werkgroep helpen organiseren

Alle werkgroepen regelen hun activiteiten op een andere manier. Afhankelijk van bijvoorbeeld het onderwerp, de manier, locatie en tijdstip van vergaderen kan het zijn dat een werkgroep wel of niet bij je past. Je bent altijd welkom om dit uit te proberen.

Mee doen?

Wil je lid worden van een werkgroep of heb je een vraag? Vul dan dit contactformulier in. De werkgroepvoorzitter neemt contact met je op.

Heb je vragen, wil je eerst meer weten over de werkgroepen of mis je een werkgroep? Stuur een mailtje. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden om die werkgroep op te starten!

De volgende werkgroepen zijn actief bij de JD

Buitenlandse Zaken & Defensie

Nederland is gericht op het buitenland voor handel, veiligheid en het versterken van mensenrechten. De Jonge Democraten geloven in het belang van internationale samenwerking. Een coherent buitenlandbeleid waarmee we onze positie in de wereld bepalen is dus onmisbaar. Werkgroep Buitenlandse Zaken (BuZa) maakt en vormt beleid en de visie van de Jonge Democraten met betrekking tot het buitenland.

Het is een actieve werkgroep die geregeld inhoudelijke avonden over bijv. China, VS of het Midden-Oosten organiseert en moties voor het congres schrijft. Maar ook intern hebben we regelmatig uitjes zoals paintballen of bezoek aan musea.

Een snel veranderende wereld vraagt om nieuwe ideeën en initiatieven.

Democratie & Rechtsstaat

De werkgroep Democratie, Bestuur & Rechtstaat houdt zich bezig met allerlei vragen, zoals bijvoorbeeld hoe criminaliteit en extremisme voorkomen kunnen worden en welke rechten een slachtoffer moet hebben in het strafproces. Aan de andere kant kan het ook gaan over het vormgeven van meerouderschap of het omgaan met vluchtelingen als gevolg van oorlog.

Daarnaast houden zij zich bezig met democratie. Moeten er bijvoorbeeld meer referenda worden georganiseerd? Worden Nederlanders goed genoeg vertegenwoordigd in het parlement? Democratie is een gigantisch breed onderwerp en een reden van bestaan van de Jonge Democraten, zo blijkt al uit de naam.

Wat de werkgroep precies doet wordt door de werkgroepleden zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Lijkt het je leuk om mee te denken over hoe onze rechtsstaat vorm gegeven zou moeten worden of heb je een idee waarvan je vindt dat het op de politieke agenda (van de JD) zou moeten komen? Stuur dan vooral een mailtje naar ons en kom een keertje langs!

Digitalisering & Automatisering

De samenleving om ons heen verandert in hoog tempo. Nieuwe technologieën maken het onmogelijke mogelijk en hebben iedereen op deze wereld dichterbij gebracht dan ooit. Maar deze grote veranderingen brengen ook nieuwe zorgen met zich mee. Wat als robots beter zijn in jouw baan dan jijzelf? Hoe beschermen we onszelf tegen cybermisdaad en -aanvallen? Mogen overheidsalgoritmes jouw dagelijks leven controleren op ongewenst gedrag? Hoe waardevol vinden we fysiek contact met andere mensen nog? En wat doen we met de mensen die niet mee kunnen?

Bij de werkgroep Digitalisering, Automatisering & Privacy vinden we dat je alleen een betere wereld voor morgen kan creëren als we vandaag al het pad daarnaartoe uitstippelen en de obstakels in kaart brengen. We wakkeren daarvoor de discussie aan en vertalen dat naar de politiek. Geïnteresseerd? Kom een keertje bij ons langs!

woman hug each other

Diversiteit & Participatie

De werkgroep Diversiteit en Participatie houdt zich bezig met onderwerpen aangaande diversiteit en participatie en is op zoek naar leden die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan. De onderwerpen waarmee wij ons bezig houden zijn; het Nederlandse asielbeleid, vrouwenrechten, lhbti+ acceptatie, (positieve) discriminatie, de positie van mindervaliden (op de arbeidsmarkt), maar ook de invloed van sociale media op de samenleving.

Kortom, het is een brede portefeuille en je krijgt veel ruimte om over verschillende onderwerpen mee te denken. De werkgroep streeft naar profilering van het onderwerp bij de Jonge Democraten door het organiseren van symposia en debatavonden. Ook het maken van werkbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie, neem contact op met ons!

white wind turbine

Duurzaamheid

De werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Met name energie, milieu, voedsel en landbouw. De energievoorziening van de toekomst is een duurzame energievoorziening, wij denken na over hoe dit ingevuld zou moeten worden en hoe de transitie naar duurzame energie mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast speelt het voedselvraagstuk waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Verdeling- en verspillingsproblemen en herkomst- en samenstellinginformatie hebben hier prioriteit. In de werkgroep wordt nagedacht over deze problematiek en de oplossingen hiervoor. Tot slot spreken wij uitvoerig over afval, het sluiten van kringlopen en het inrichten van ecosystemen.Het multidisciplinaire karakter van duurzaamheid volgend, zoeken wij de samenwerking met andere portefeuilles.

Economie, Financiën & Sociale Zaken

De werkgroep economie, financiën en sociale zaken is actief op een breed aantal onderwerpen. Hervormingen op de arbeidsmarkt, in de financiële sector of van het belastingstelsel? Wij houden ons ermee bezig. Daarnaast kijken wij naar ondernemerschap, innovatie en de concurrentiekracht van Nederland. Wil je meedenken of helpen met het organiseren van activiteiten, beleidsdiscussies, leerzame reizen of het schrijven van opinieartikelen? Word dan actief in de werkgroep!

Europese Unie

De werkgroep Europese Unie kijkt verder dan de vraag of een Federaal Europa wenselijk is en ontwikkelt een roadmap die niet alleen een visie op de toekomst van de Europese Unie weergeeft, maar ook de mogelijke route beschrijft. Te vaak verzandt een discussie over de Europese Unie in het dogmatisch uitsluiten van mogelijkheden zonder de realiteit onder ogen te zien. De werkgroep probeert een balans te vinden tussen de realiteit van Europa als Unie van verschillende culturen en de wens van een meer democratisch en sterker Europa als wereldmacht. Wil je meer informatie neem dan contact op.

Filosofie

De werkgroep Filosofie houdt zich bezig met de grondbeginselen van de Jonge Democraten. Wij zijn op zoek naar wat het sociaal-liberalisme precies betekent en hoe dit mee evalueert in de tijd. We onderzoeken verschillende ideologieën om daarmee de positie van de Jonge Democraten te verhelderen. Posities in de discussie over vrijheid, medische ethiek en de toeslagenaffaire komen allemaal voorbij. We vergaderen maandelijks en sluiten altijd af met een levendige discussie. Verder organiseren we activiteiten en functioneren we als adviesorgaan of hulplijn voor de andere werkgroepen.

Migratie & Asiel

woman carrying white and green textbook

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Onderwijs, cultuur en wetenschap zijn de bouwstenen van de samenleving en onmisbaar in een snel veranderende wereld. Een onderwijssysteem verander je niet zomaar, toch wordt het altijd weer aangepast aan de samenleving. Dat wetenschap ook beïnvloed wordt door de maatschappij wordt vaak vergeten. Elk jaar komen we weer nieuwe vraagstukken over onderwijs en wetenschap tegen.

De werkgroep onderwijs, cultuur & wetenschap houdt zich hiermee bezig. We vergaderen ongeveer één keer per maand, organiseren bijeenkomsten, schrijven artikelen en we gaan op werkbezoeken. Als lid van de werkgroep hoef je zeker niet overal wat vanaf te weten. Ieder heeft een eigen inbreng en dat is juist heel belangrijk. Heb je een interessant idee, wil je vooral meepraten of toffe dingen organiseren? Meld je dan aan voor de werkgroep. Alleen samen kunnen we het geluid van de JD intern en extern versterken. Iedereen is welkom.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De werkgroep VWS is onze nieuwste werkgroep. Een perfect stadium dus om mee te denken over alles wat te maken heeft met gezondheid, welzijn en sport. Neem snel contact op via de mail of meldt je aan via het aanmeldformulier.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit

Is het toekomstbeeld van steden in Nederland Tokyo of juist Los Angeles? Rijden we over 30 jaar nog (zelf) met de auto en bestaat de bus nog als openbaar vervoer? Bij de werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit (VRO&M) komt het aan bod. Vanuit verschillende invalshoeken leggen we het verband tussen ruimtelijke vraagstukken en onze politieke beginselen. Denk hierbij aan vraagstukken rondom de woningmarkt, stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, bereikbaarheid en krimp, maar ook thema's segregatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid.

Discussie en kennisvorming staan centraal voor de werkgroep, zowel binnen als buiten de Jonge Democraten. Vanuit die gedachte komen we bij elkaar en organiseren we activiteiten. Wil je hier aan meedoen, laat je het ons weten? Want van enthousiasteling tot deskundige, iedereen is welkom bij de werkgroep VRO&M.

Werkgroepvoorzitter

De werkgroepen worden geleid door een werkgroepvoorzitter. Anders dan een politiek adviseur is de werkgroepvoorzitter er niet om inhoudelijk advies te geven over het onderwerp van de werkgroep, maar om de activiteiten van de werkgroep te leiden.

Wat doet de werkgroepvoorzitter?

De werkgroepvoorzitter coördineert de projecten die de werkgroep uitvoert. Werkgroepvoorzitters worden voorgedragen door het Landelijk Bestuur en gekozen door de leden van de werkgroep. De werkgroepvoorzitter heeft de volgende taken:

  • De werkgroep vormen, faciliteren en voorzitten
  • Het betrekken van leden bij het beleidsterrein en het stimuleren van de politieke discussie binnen de vereniging op diens beleidsterrein
  • Het onderhouden en actualiseren van het Politiek Programma op het eigen beleidsterrein door voorstellen in te dienen op congressen
  • Het organiseren van activiteiten op het eigen beleidsterrein en het bieden van ontwikkelkansen aan werkgroepleden

Lijkt dit je leuk? Check dan de vacatures hieronder!

Vacatures

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan