Meldingen over de website

Zoals je misschien al hebt gezien is de website van de Jonge Democraten in een nieuw jasje gestoken! We hebben ons best gedaan een mooie site neer te zetten, maar (kleine) fouten zijn onvermijdelijk. Als je iets tegenkomt horen we het graag zodat we het op kunnen lossen.

Voor opmerkingen over de teksten en inhoud van de site kun je mailen naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Als je technische problemen of bugs tegenkomt kun je die mailen naar ict@jongedemocraten.nl. Voor problemen met de andere ICT-systemen van de JD kun je ook naar dit mailadres mailen.

Responsible disclosure

Bij de Jonge Democraten vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze leden en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen

  • Uw bevindingen te mailen naar ict@jongedemocraten.nl
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van leden en derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen, te delen of op andere wijzen over te communiceren,
  • Het probleem niet met anderen te delen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven

  • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met een verwachte datum voor een oplossing indien dit mogelijk is,
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Wij houden u, indien dit mogelijk is, op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem, en
  • In het geval dat berichtgeving vereist is over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en waarderen de mensen die hier ons bij helpen.

Tekst CC-BY Floor Terra.