Teams & Netwerken

De Jonge Democraten is een organisatie voor én door jongeren. Landelijke teams en netwerken zijn daarbij een belangrijke, leuke manier om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Hier houd je je bezig met internationale ontwikkelingen, inclusiviteit of het promoten van en de processen in de vereniging. Hieronder vind je de vaste teams, maar hou ook vooral  ook onze vacature-pagina in de gaten voor tijdelijke teams en projecten.

De verschillende internationale teams houden zich bezig met de ontwikkelingen in een bepaalde geografische regio. Zij volgen politieke ontwikkelingen op de voet en organiseren toffe activiteiten, bijvoorbeeld rondom grote verkiezingen!

Team Noord-Amerika

noordamerika@jongedemocraten.nl

Team Noord-Amerika is opgericht naar aanleiding van de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Het team houdt zich bezig met het volgen van de politieke ontwikkelingen in Canada en de VS en de impact daarvan op Europa en Nederland. Ze houden daarover activiteiten voor de JD en onderhouden namens de JD het contact met de Young Democrats of America en de Young Liberals of Canada.

Team Azië

teamazie@jongedemocraten.nl

Team Azië werkt samen met liberale jongeren partijen in de regio om hen te ondersteunen en van elkaar te leren. We kijken naar de politieke en sociale ontwikkelingen en proberen een beeld te krijgen van wat de impact hiervan is op Nederland. Daarnaast werken we aan verschillende activiteiten om deze thema’s aan het licht te brengen binnen de JD. Deze regio bevat 60% van de wereldbevolking er is dus altijd genoeg om te bespreken.

Team Oekraïne

teamoekraine@jongedemocraten.nl

Team MENA

internationaal@jongedemocraten.nl

Team MENA (Middle East and North Africa) is voortgekomen uit Team Arab Transition, dat werd opgericht naar aanleiding van de Arabische Lente in 2011. Sindsdien houdt dit team zich bezig met het opzetten van een liberaal netwerk in de MENA-regio en het ondersteunen van liberale organisaties in o.a. Jordanië, Libanon, Tunesië en Marokko. Jaarlijks organiseert het team het Euro-Arab Seminar, waar vertegenwoordigers van Europese en Arabische liberale PJO’s bij elkaar komen onder begeleiding van beleidsmakers.

Meer weten over het team en haar activiteiten? Bekijk dan de video via de knop hieronder!

het inclusiviteitsnetwerk gaat over de inclusiviteit binnen de vereniging. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe we die inclusiviteit binnen de vereniging kunnen verbeteren. Daarnaast is het netwerk ook een plek om met gelijkgestemden te kunnen praten. Momenteel zijn er 4 onderdelen: het vrouwennetwerk, het LHBTIQ+ netwerk, JD in kleur en het neurodiversiteitsnetwerk.

woman hug each other

JD in Kleur

kleur.inclusiviteit@jongedemocraten.nl

Ik ben Benito Walker (20). In mijn rol als voorzitter van het netwerk JD in kleur wil ik mij in de eerste plaats inzetten voor een inclusieve vereniging. Geen vereniging waar we per definitie streven naar diversiteit, maar een vereniging waar we inclusief zijn, een vereniging waar iedereen kán meedoen, op elke plek.

Ik zou dat graag willen doen door te luisteren. In gesprek te gaan, waarbij ik vooral gericht ben op het constateren van verbeterpunten en het onderzoeken/ beargumenteren en faciliteren van de juiste oplossingen.

LHBTI+

lhbti.inclusiviteit@jongedemocraten.nl

Hoi! Ik ben Melissa, 19 jaar oud en ik ben opgegroeid in Enschede. Ik ben vorig jaar begonnen aan de studie Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanwege mijn studie ben ik afgelopen jaar naar het prachtige Nijmegen verhuisd. Ik ben dit jaar bestuurslid Politiek bij afdeling Arnhem-Nijmegen en de voorzitter van het gloednieuwe LHBTI-netwerk. Ik hoop voor iedereen een aanspreekpunt te kunnen zijn tijdens én buiten activiteiten. Verder hoop ik een super leerzaam, leuk en gezellig jaar te hebben met mijn bestuursgenoten, het inclusiviteitsnetwerk en de rest van de vereniging.

Dit jaar ga ik het LHBTI-netwerk opzetten, maar dit kan ik natuurlijk niet alleen. Dus heb je ideeën voor het netwerk en/of wil je graag meehelpen? Of wil je simpelweg het ergens een keer met mij over hebben? Stuur mij dan vooral een mail of een appje! Hopelijk tot snel 🙂

woman carrying white and green textbook

Vrouwen

vrouwen.inclusiviteit@jongedemocraten.nl

Sinds 2021 ben ik toegetreden tot het trainersnetwerk en als voorzitter van het vrouwennetwerk van de JD vanuit het hoge noorden. In 2018/2019 ben ik voorzitter geweest van de afdeling Groningen om de reeks Drentse mannen als voorzitter van de afdeling te doorbreken als Friezin. Tijdens dat jaar heb ik veel geleerd over de JD en hoe je met onbekenden een afdeling moet draaien en successen kunt behalen. Verder heb ik tijdens vele stages en studies ervaring op gedaan over de verschillende bestuurslagen in Nederland en Europa, de lobby wereld en culturele verschillen. Mijn specialiteit ligt op het vlak van effectief communiceren, netwerken en inclusiviteit. Ik heb veel zin in het inclusiever maken van de vereniging door middel van de verschillende trainingen die ik ga geven en het voorzitterschap van het vrouwennetwerk bij de JD aankomend jaar. Heb je toffe ideeën om de vereniging inclusiever te maken neem gerust contact op zodat we samen iets moois kunnen neerzetten.

Neurodiversiteit

internezaken@jongedemocraten.nl

Dit deelnetwerk houdt zich bezig met de neurodiversiteit in de vereniging. Dit gaat bijvoorbeeld om mensen met Autisme Spectrum Stoornis of AD(H)D. Het neurodiversiteitsnetwerk heeft als doel om activiteiten van en deelname aan de JD toegankelijker te maken voor neurodivergente mensen.

Hier vind je de teams waar je jouw persoonlijke vaardigheden kan ontwikkelen, je netwerk uit kan breiden en je specifieke vaardigheden in kan zetten voor de vereniging.

Debatteam

internezaken@jongedemocraten.nl

Campagneteam

profilering@jongedemocraten.nl

Het landelijk campagneteam is de drijvende kracht achter de campagnes. Campagnes voor de landelijke-, gemeenteraads-, provinciale staten, Europese en waterschapsverkiezingen zijn niet de enige campagnes die we als JD door de jaren heen voeren. Zo hebben we ons Zomeroffensief, een moment waarop we weken lang een 'word-lid' campagne voeren en zijn er door het jaar heen verschillende momenten
waarop we als JD in de vorm van een actie van ons kunnen laten horen. Het campagneteam zorgt ervoor dat politiek ideeën die wij als JD willen uitdragen in de juiste vorm gegoten worden.

Creatief Team

profilering@jongedemocraten.nl

Het Creatief Team bestaat uit een groep JD'ers die zich met 'creatieve zaken' bezighouden. Vormgeven, teksten schrijven en photoshoppen worden onder andere door dit team uitgevoerd. Naast het uitvoeren van taken, bedenkt het team ook uit eigen initatief creatieve projecten en kan het team helpen bij het ondersteunen van afdelingen. Heb jij een creatieve vaardigheid en lijkt het jou leuk om bij het team te komen? Stuur dan een mailtje!
Ook als je creatieve hulp nodig hebt kan je contact zoeken met het onderstaande mailadres.

Commissie van Beroep

commissievanberoep@jongedemocraten.nl

Sinds kort heeft de JD een Commissie van Beroep. Meer informatie, de beroepsprocedure en de contactgegevens van de Commissie vind je door op de knop hieronder te klikken.

ICT-team

secretaris@jongedemocraten.nl

Zonder het ICT Team geen website en geen e-mail. Daarom is het ICT Team één van de belangrijkste teams binnen de vereniging. Drie keer per jaar heeft het team een zogenaamde hackathon waarin een weekend lang aan grote ICT-projecten wordt gewerkt, in de tussentijd lossen ze kleinere technische problemen op. Lijkt jou dit wel wat? Heb jij verstand van ICT of bijvoorbeeld van het maken van websites, en heb je zin en tijd om het ICT Team te ondersteunen, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@jongedemocraten.nl

Heb je ICT gerelateerde vragen? Mail dan naar ICT-team via ict@jongedemocraten.nl

Juridisch Team

juridischteam@jongedemocraten.nl

Het juridisch team houdt zich bezig met juridische zaken binnen de vereniging. Dit team geeft advies over wetgeving die relevant is voor de JD, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, en het aangaan van overeenkomsten.

Heb je vragen over een juridisch onderwerp binnen de vereniging? We denken graag mee!
Wil je je bij het juridisch team voegen? Stuur dan een mailtje naar secretaris@jongedemocraten.nl!

Kascommissie

penningmeester@jongedemocraten.nl

De kascommissie controleert de financiën van de vereniging en heeft daarover geregeld contact met de Landelijk Penningmeester. Gecontroleerd wordt of het Landelijk Bestuur uitgaven doet zoals afgesproken en begroot. Ook geeft de KasCo advies aan het Landelijk Bestuur omtrent financiële zaken.

Voor de continuïteit is de KasCo dus van groot belang. Voor vragen kan je terecht bij de penningmeester.

Oriëntatiecommissie

orco@jongedemocraten.nl

De Oriëntatiecommissie (OrCo) van de JD houdt zich bezig met de kandidaten voor het landelijk bestuur. De OrCo kent een opsplitsing tussen de Zoek- en Advieskant. De Zoekkant houdt zich vooral bezig met het benaderen van potentiële kandidaten en het geven van voorlichting over wat het betekent om Landelijk Bestuur te doen. De Advieskant gaat in de weken voor het congres in gesprek met de kandidaten. Naar aanleiding van dit gesprek stelt de advieskant een verslag op waarin zij de kwaliteiten van de kandidaat toelichten. Dit verslag presenteren zij vervolgens op de Algemene Ledenvergadering. Zo geven zij de leden een beter beeld van de kandidaten.

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan