Commissie van Beroep

Ben je het niet eens met een besluit van een orgaan binnen de vereniging? Of heb je het gevoel dat je onrecht wordt aangedaan? Dan is dat natuurlijk vooral ontzettend vervelend. De Jonge Democraten is een vereniging waarbij gezelligheid topprioriteit is, maar af en toe is een conflict helaas onvermijdelijk.

Wat is de Commissie van Beroep?

De Commissie van Beroep is in het leven geroepen om uitspraak te doen als iemand in beroep gaat tegen een besluit binnen de vereniging. Daarbij heeft zij de bevoegdheid het besluit waartegen je beroep hebt ingediend te toetsen aan de statuten van de JD en kan zij beoordelen of er een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, in enkele gevallen kan een besluit teruggedraaid worden, maar vooral doet de commissie een poging om het conflict op een goede manier af te handelen zodat alle partijen weer met elkaar door een deur kunnen. De Commissie van Beroep is een door de ALV aangestelde commissie die bestaat uit leden die veel juridische kennis hebben en/of de vereniging door en door kennen.

Wanneer kan je naar de Commissie van Beroep?

Elk lid van de Jonge Democraten kan binnen 14 dagen na het genomen besluit een beroep indienen bij de Commissie van Beroep. Let op: de Commissie van Beroep is niet bedoeld voor politiek-inhoudelijke conflicten; daar gaat de Algemene Ledenvergadering over. Zodra een lid een beroep heeft ingediend, gaat de commissie aan de slag om een compleet beeld van de situatie te krijgen, zodat zij uiteindelijk weloverwogen het besluit kan beoordelen. Voor meer informatie hierover, zie artikel 29 van het Huishoudelijk Reglement (HR).

Hoe kan je naar de Commissie van Beroep?

Mocht je een beroep in willen dienen, vul dan eerst dit formulier in. Wij nemen vervolgens contact met je op en verwerken alle informatie op een veilige en vertrouwelijke wijze. Voordat je daadwerkelijk een verzoek indient, kun je altijd vrijblijvend contact opnemen zodat we samen kunnen kijken of jouw situatie een zaak is voor de Commissie van Beroep. Dat kan door een mail te sturen naar commissievanberoep@jongedemocraten.nl Daarnaast kun je uiteraard ook te allen tijde terecht bij de vertrouwenspersonen van de JD om je verhaal te delen en/of als je twijfelt over de stap naar de Commissie van Beroep.

Leden van de Commissie van Beroep

Pim van Achthoven

Rubén Beijer

Vincent Gooijer

Luuk de Vendt