ANBI-status

Doordat de Jonge Democraten een status als ANBI (algemeen nut beogende instelling) heeft, is het verplicht een aantal gegevens te publiceren. Deze vind je hieronder.

Vereniging en bestuur

De naam van de instelling: De Jonge Democraten, ook bekend als de JD of de jongerenvereniging van D66.

Fiscaal nummer/RSIN: 8165.71.296

Post- en bezoekadres:

Jonge Democraten
Lange Houtstraat 11
2511 CV DEN HAAG

Contactgegevens:

T: 070 356 6066
F: 070 364 1917
E: info@jongedemocraten.nl

Doelstelling ANBI: De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in overeenstemming met de doelstellingen van D66. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het opstellen en uitvoeren van een programma van werkzaamheden.

Functie en namen van het bestuur: Zie het bestuursoverzicht

Beleid en Activiteiten

De hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie het beleidsplan 2022-2023

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie het overzicht van activiteiten (2020)

Financiële verantwoording: