Negatieve emissies

Negatieve emissies

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Er een significante kans bestaat dat zelfs de klimaatdoelstelling van maximaal 2 graden overschreden zal worden;
  Er aanvullende maatregelen nodig zijn om deze overschrijding binnen zo snel mogelijke termijn te kunnen terugbrengen.

overwegende dat

 • Het terugdringen van broeikasgassen uitsluitend onderdeel vormt van het huidige Parijs Akkoord;
  Er nu al een traject voor negatieve emissies dient te worden ingezet;
  Het uitsluitend rekenen op negatieve emissie technologieën die zich grotendeels nog moeten bewijzen om de klimaatdoelen te behalen – waaronder geo-engineering – een gevaarlijke gok is;
  Het niet een kwestie is van ‘of’ ‘of’, maar een kwestie is van ‘en’ ‘en’;
  Naast technologische innovaties zijn er ook grootschalige natuurbescherming en -herstel projecten noodzakelijk om ecosystemen in balans te houden.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten van mening zijn dat er nu al stappen moeten worden gezet om een internationale markt te creëren voor diverse ‘opschaalbare’ projecten die op kosteneffectieve wijze forse negatieve emissies kunnen realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In bepaalde kringen wordt er teveel vertrouwd op de capaciteit van de mens om een toekomstige techniek te ontwikkelen die afdoende emissies kan opslaan om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, zoals geo-engineering. Alle kosteneffectieve middelen dienen daarentegen z.s.m. aangegrepen te worden om toe te werken naar negatieve emissies. Naast direct air capture van CO2 technologieën en het opvangen van CO2 in algen, valt er ook te denken aan het verhevigen van tropische bos-bescherming (REDD), methaanreductie bij stortplaatsen, en grootschalige natuurbescherming en -herstelprojecten via financiële opties in de vorm van ‘boscredits’ en ‘zeecredits’.