Woningbouw op water

Woningbouw op water

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • Nederland voor 19% uit water bestaat, waarvan een overheid meestal de eigenaar is;
  • Water niet wordt gebruikt voor de grote opgaven van tegenwoordig zoals de wooncrisis;
  • Nederland 1 miljoen woningen te kort komt tot 2030;
  • Nederland een rijke geschiedenis en kennis heeft van wonen op water;
  • De extra kosten van bouwen op water gelijk of minder is dan de acquisitiekosten van land;

Overwegende dat;

  • Drijvende woningen technisch haalbaar, betaalbaar en veilig zijn;
  • Met drijvende woningen de druk op het landgebruik wordt ontlast;
  • Drijvende woningen meebewegen met het water waardoor woningen minder kwetsbaar zijn voor overstromingen;
  • Het toevoegen van drijvende woningen in de toolbox de druk op de woningmarkt op een duurzame manier zal verminderen;

Spreekt uit dat:

  • Om woningbouw op water te stimuleren als onderdeel van de huidige woningbouwopgave.