Fossiele energie

Fossiele energie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Er steeds meer duurzame energie wordt geinstalleerd, soms deels gefinancieerd met subsidies;
  • De energiereuzen, die vereningd zijn in de Magritte-groep, zich in oktober 2013 hebben gesproken tegen het aanhouden van dergelijke subsidies op duurzame energie;
  • De Magritte-groep daarnaast een voorstel heeft gedaan om een ‘stand-by systeem’ in het leven te roepen, daarbij betaalt de Europese Unie om elekticiteitscentrales open te houen als reservecapaciteit;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een duurzame energievoorziening;
  • De Jonge Democraten voorstander zijn van zoveel mogelijk marktwerking, op markten waar dit mogelijk is;
  • Subsidies per definitie, dus ook voor fossiele energie, onwenselijke prikkels geven en onwenselijk zijn;
  • Elektriciteitsproducenten de kosten van een stand-by systeem in hun elektriciteitsprijzen kunnen verwerken, en dus geen subsidie nodig hebben;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegen subsidies voor elektriciteitscentrales gestookt op fossiele brandstoffen zijn, ook als deze zullen functioneren als reservecapaciteit voor duurzame energiebronnen.

Gerelateerde pagina's