Coronaverlenging studiefinanciering (Actuele PM)

Coronaverlenging studiefinanciering (Actuele PM)

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

 • Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten sinds maart 2020 gesloten zijn voor fysiek onderwijs als gevolg van de corona-pandemie;
 • De studieloopbaan van studenten buiten hun individuele schuld om is aangetast, omgegooid, of zelfs vroegtijdig beëindigd;
 • De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om voor studenten die door corona studievertraging hebben opgelopen het recht op stufi met één jaar te verlengen, plus voor hen het les-/collegegeld voor één collegejaar te betalen uit de Rijksbegroting;
 • 550.000 studenten afhankelijk zijn van stufi om hun studie te kunnen betalen;

overwegende dat

 • De onderwijsinstellingen op dit moment al bijna 12 maanden gesloten zijn, en de huidige verwachting is dat zij voorlopig gesloten moeten blijven;
 • De door de Kamer voorgestelde stufi-verlenging dus in ieder geval korter is dan de daadwerkelijke corona-vertraging;
 • Het lastig valt te bewijzen dat corona de reden is dat je studievertraging hebt opgelopen;
 • Deze voorwaarde bovendien alle studenten uitsluit die op papier geen vertraging hebben opgelopen, maar wel noodgedwongen hun studie hebben moeten omgooien;
 • Een korting op het les-/collegegeld niets verandert aan de betaalbaarheid en dus toegankelijkheid van studeren, maar alleen je studieschuld verlaagt;
 • Het verlopen van het stufi-recht voor veel studenten zou betekenen dat zij hun studie niet meer kunnen betalen;

spreekt uit dat

 • Alle voltijdstudenten in het mbo, hbo, en wo verlengd recht moeten krijgen op alle onderdelen van hun studiefinanciering. Deze verlenging moet gelijk zijn aan het aantal maanden dat zij ingeschreven stonden terwijl de onderwijsinstellingen waren gesloten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's