Coronaverlenging studiefinanciering

Coronaverlenging studiefinanciering

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten sinds maart 2020 gesloten zijn voor fysiek onderwijs als gevolg van de corona-pandemie;
 • De studieloopbaan van studenten buiten hun individuele schuld om is aangetast, omgegooid, of zelfs vroegtijdig beëindigd;
 • De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om voor studenten die door corona studievertraging hebben opgelopen het recht op stufi met één jaar te verlengen, plus voor hen het les-/collegegeld voor één collegejaar te betalen uit de Rijksbegroting;
 • 550.000 studenten afhankelijk zijn van stufi om hun studie te kunnen betalen;

Overwegende dat:

 • De onderwijsinstellingen op dit moment al bijna 12 maanden gesloten zijn, en de huidige verwachting is dat zij voorlopig gesloten moeten blijven;
 • De door de Kamer voorgestelde stufi-verlenging dus in ieder geval korter is dan de daadwerkelijke corona-vertraging;
 • Het lastig valt te bewijzen dat corona de reden is dat je studievertraging hebt opgelopen;
 • Deze voorwaarde bovendien alle studenten uitsluit die op papier geen vertraging hebben opgelopen, maar wel noodgedwongen hun studie hebben moeten omgooien;
 • Een korting op het les-/collegegeld niets verandert aan de betaalbaarheid en dus toegankelijkheid van studeren, maar alleen je studieschuld verlaagt;
 • Het verlopen van het stufi-recht voor veel studenten zou betekenen dat zij hun studie niet meer kunnen betalen;

Spreekt uit dat:

 • Alle voltijdstudenten in het mbo, hbo, en wo verlengd recht moeten krijgen op alle onderdelen van hun studiefinanciering;
 • Deze verlenging moet gelijk zijn aan het aantal maanden dat zij ingeschreven stonden terwijl de onderwijsinstellingen waren gesloten.

Gerelateerde pagina's