Cashloos OV

Cashloos OV

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Steeds meer (openbare) vervoersbedrijven het betalen met contanten onmogelijk maken;
  • Hiermee het openbaar vervoer voor bepaalde kwetsbare groepen, waaronder de ‘unbanked’ minder toegankelijk wordt gemaakt;
  • Nederland in 2016 97.520 ‘unbanked’ kenden;
  • De Nederlandse Bank in haar ‘payment strategy 2018-2021’ signaleert dat (te snelle) digitalisering van het betalingssysteem uitsluiting tot gevolg kan hebben;

Overwegende dat:

  • Er veel voordelen zitten aan de digitalisering van het betalingssysteem, maar ook veel nadelen;
  • De ‘unbanked’ de facto in Nederland toegang tot het openbaar vervoer wordt ontzegd doordat het betalen met cash uitgefaseerd en uitgesloten wordt;
  • Het openbaar vervoer een essentiële faciliteit van onze maatschappij vormt en met name een gateway biedt aan maatschappelijke deelname;
  • Hoe klein de groep ook moge zijn, de digitalisering van het betalingssysteem de deelname van bepaalde kwetsbare groepen aan de maatschappij bemoeilijkt en/of verhindert;

Spreekt uit dat:

  • Het openbaar vervoer van zodanig belang is voor deelname aan de maatschappij dat zij niet volledig cashloos mag worden.