Categoraal onderwijs

Categoraal onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • In het Nederlandse onderwijs relatief vroeg wordt geselecteerd op niveau;
 • Landen die ‘vroeg’ selecteren (≤ 12 jaar) gemiddeld genomen meer ongelijkheid kennen dan landen die ‘laat’ selecteren (≥ 15 jaar);
 • Doorstromen naar een ander onderwijsniveau in Nederland relatief lastig is;
 • Dit vooral nadelig is voor kinderen van praktisch opgeleide ouders, aangezien zij vaker op een ‘te laag’ niveau worden geplaatst; 
 • Mede daardoor de afgelopen 5 tot 10 jaar de kansenongelijkheid in het onderwijs flink is toegenomen;

Overwegende dat:

 • Categoraal onderwijs de doorstroom nog moeilijker maakt;
 • Catogorale scholen (met 1 niveau) doorstromen of afstromen vrijwel onmogelijk maken, aangezien leerlingen dan naar een andere school moeten;
 • Categorale scholen te weinig bijdragen aan de integratiefunctie die juist het onderwijs hoort te hebben;
 • Leerlingen op categorale scholen, doordat ze minder in contact komen met andere groepen in de samenleving, meer vooroordelen kunnen ontwikkelen over deze groepen;
 • Dit allerminst bevorderlijk is voor het solidariteitsprincipe waar onze verzorgingsstaat op is gebouwd;

Spreekt uit dat:

 • Categoraal onderwijs alleen binnen brede middelbare scholen mag blijven bestaan.