Benoemingstermijn rechters

Benoemingstermijn rechters

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

 • Rechters krachtens de grondwet voor het leven worden benoemd;
 • Dit in de praktijk betekent dat rechters tot hun zeventigste actief kunnen blijven;
 • De Hoge Raad in staat is rechters uit het ambt te zetten bij bijvoorbeeld ziekte.

overwegende dat

 • De levensverwachting, evenals de gezonde levensverwachting toeneemt
 • De maatschappij vergrijst;
 • Rechters vaak langer door willen werken;
 • Onafhankelijke rechtspraak een basisvoorwaarde is voor een democratische rechtstaat;
 • Er al instrumenten zijn om rechters uit hun ambt te zetten wanneer ze hun werk niet meer adequaat uit kunnen voeren;
 • Leeftijdsdiscriminatie niet het beste middel is om het doel te bereiken.

spreekt uit dat

 • Rechters voortaan benoemd dienen te worden tot hun 75ste;
 • Dit gepaard dient te gaan met waarborgen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een waarborg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat oudere rechters periodiek worden getest op hun geestelijke vermogens. Om onafhankelijkheid te waarborgen zou het goed zijn de Raad van de Rechtspraak te betrekken bij de vormgeving van dergelijke waarborgen.

Gerelateerde pagina's