Benoemingstermijn rechters

Benoemingstermijn rechters

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

 • Rechters krachtens de grondwet voor het leven worden benoemd;
 • Dit in de praktijk betekent dat rechters tot hun zeventigste actief kunnen blijven;
 • De Hoge Raad in staat is rechters uit het ambt te zetten bij bijvoorbeeld ziekte;

Overwegende dat:

 • De levensverwachting, evenals de gezonde levensverwachting toeneemt
 • De maatschappij vergrijst;
 • Rechters vaak langer door willen werken;
 • Onafhankelijke rechtspraak een basisvoorwaarde is voor een democratische rechtstaat;
 • Er al instrumenten zijn om rechters uit hun ambt te zetten wanneer ze hun werk niet meer adequaat uit kunnen voeren;
 • Leeftijdsdiscriminatie niet het beste middel is om het doel te bereiken;

Spreekt uit dat:

 • Rechters voortaan benoemd dienen te worden tot hun 75ste;
 • Dit gepaard dient te gaan met waarborgen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's