Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

  • Discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van etniciteit, religie, leeftijd, geslacht,
    seksuele geaardheid en genderidentiteit een veel voorkomend gegeven is;
  • Diverse onderzoeken uit hebben gewezen dat anoniem solliciteren kan werken
    discriminatie tegen te gaan;
  • In de verschillende gemeenten al proeven zijn gestart met anoniem solliciteren.

overwegende dat

  • Discriminatie de kansen van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt beperkt.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor anoniem solliciteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een veel voorkomend gegeven en gebeurt vaak
onbewust. Anoniem solliciteren, een cv en motivatiebrief zonder geboorteplaats, –
stad en -datum, geslacht en foto, kan dit onbewuste discrimineren wegnemen. Er
wordt een gelijk speelveld gecreëerd waarbij iedereen gelijke kansen heeft om voor
een gesprek uitgenodigd te worden, er wordt geselecteerd op basis van motivatie en
kwaliteit.