Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

  • Discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van etniciteit, religie, leeftijd, geslacht,
    seksuele geaardheid en genderidentiteit een veel voorkomend gegeven is;
  • Diverse onderzoeken uit hebben gewezen dat anoniem solliciteren kan werken
    discriminatie tegen te gaan;
  • In de verschillende gemeenten al proeven zijn gestart met anoniem solliciteren;

Overwegende dat:

  • Discriminatie de kansen van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt beperkt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor anoniem solliciteren.