Gezondheidsverklaring rijexamens

Gezondheidsverklaring rijexamens

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • Een examenleerling een gezondheidsverklaring moet invullen voordat het rijexamen kan worden afgenomen;
  • Indien er een afwijkend resultaat uit de gezondheidsverklaring komt, een medisch-specialistisch advies rapport vereist is;
  • Het CBR de instantie aanwijst welke dit medisch-specialistisch rapport moet opstellen;
  • De kosten van dit medisch-specialistisch rapport, kunnen oplopen tot in de honderden euro ‘s, die door de examen leerling bekostigd moeten worden.

overwegende dat;

  • De kosten voor het medisch-specialistisch rapport juist mensen treft die al extra zorg nodig hebben;
  • Deze extra kosten als barrière kunnen worden gezien voor het afnemen van een rijexamen;
  • Deze extra kosten als discriminatie op grond van een psychische of lichamelijke aandoening kan worden gezien.

spreekt uit dat;

  • De kosten van het medisch-specialistisch adviesrapport voor het kunnen afnemen van een rijexamen, door de overheid moeten worden bekostigd.

en gaat over tot de orde van de dag