Nudging

Nudging

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Een aantal buitenlandse instanties inmiddels gebruik maken van nudging;
  • Het Verenigd Koninkrijk in 2010 een Behavioural Insights Team heeft opgericht;
  • De Nederlandse overheid nog te weinig van deze techniek gebruik maakt.

overwegende dat

  • Het inzetten van nudging over het algemeen weinig geld kost, maar veel impact heeft;
  • Nudging een oplossing kan zijn voor kleine problemen, maar een belangrijke rol kan spelen bij (bijvoorbeeld) deradicalisering van jongeren;
  • Nudging een beleidsmiddel is dat niet de (keuze)vrijheid van een persoon beperkt maar wel zorgt voor positieve gedragingen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het gebruik van nudging door overheden en er een aparte instantie dient te worden opgericht die zich hierop richt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Nudging is een techniek waarbij de overheid burgers een duwtje in de goede richting geeft, door goede gedragingen aantrekkelijker te maken. Het gaat hierbij om onbewuste keuzes. Dit middel kan een goede aanvulling zijn op de beleidsmiddelen die de overheid tot haar beschikking heeft. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het toevoegen van de tekst “de meeste burgers betalen hun boete binnen 13 dagen” op parkeerboetes in het Verenigd Koninkrijk. Dit verhoogde het percentage dat zijn/haar boete betaalde met meer dan 10%.