Nudging

Nudging

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Een aantal buitenlandse instanties inmiddels gebruik maken van nudging;
  • Het Verenigd Koninkrijk in 2010 een Behavioural Insights Team heeft opgericht;
  • De Nederlandse overheid nog te weinig van deze techniek gebruik maakt;

Overwegende dat:

  • Het inzetten van nudging over het algemeen weinig geld kost, maar veel impact heeft;
  • Nudging een oplossing kan zijn voor kleine problemen, maar een belangrijke rol kan spelen bij (bijvoorbeeld) deradicalisering van jongeren;
  • Nudging een beleidsmiddel is dat niet de (keuze)vrijheid van een persoon beperkt maar wel zorgt voor positieve gedragingen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het gebruik van nudging door overheden en er een aparte instantie dient te worden opgericht die zich hierop richt.