CO2-opslag

CO2-opslag

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Pogingen om CCS (carbon capture and storage) technologie in Nederland toe te passen in 2010 en 2017 gestrand zijn;
  • De Jonge Democraten de vervuiler willen laten betalen;
  • De klimaatdoelen met het huidige beleid niet gehaald zullen worden;

Overwegende dat:

  • De maximale opwarming van 1.5 graden niet gehaald kan worden zonder CCS;
  • Er behoefte zal blijven aan chemische processen waarbij CO2 vrij komt;
  • Nederland een gunstige ligging heeft voor het toepassen van CCS;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten zijn voor het afvangen van CO2 bij installaties waar dit vrijkomt om het vervolgens ondergronds op te slaan;
  • De jonge democraten zijn hier alleen voorstander van als transitiemiddel en bij industriële processen waar CO2 uitstoot onvermijdelijk is.

Gerelateerde pagina's