CO2-opslag

CO2-opslag

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Pogingen om CCS (carbon capture and storage) technologie in Nederland toe te passen in 2010 en 2017 gestrand zijn;
  • De Jonge Democraten de vervuiler willen laten betalen;
  • De klimaatdoelen met het huidige beleid niet gehaald zullen worden.

overwegende dat

  • De maximale opwarming van 1.5 graden niet gehaald kan worden zonder CCS;
  • Er behoefte zal blijven aan chemische processen waarbij CO2 vrij komt;
  • Nederland een gunstige ligging heeft voor het toepassen van CCS.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten zijn voor het afvangen van CO2 bij installaties waar dit vrijkomt om het vervolgens ondergronds op te slaan;
  • De jonge democraten zijn hier alleen voorstander van als transitiemiddel en bij industriële processen waar CO2 uitstoot onvermijdelijk is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Hoewel het niet het eindpunt is zal CCS nodig zijn als transitiemiddel om de CO2 uitstoot te verlagen, terwijl de duurzame technologieën ontwikkeld en toegepast worden. Verder geeft het ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld aardgas te blijven gebruiken om pieken op te vangen zonder daarbij CO2 uit te stoten.