Terugzendrecht eerste kamer

Terugzendrecht eerste kamer

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • De Jonge Democraten de Eerste Kamer eigenlijk willen afschaffen maar dit een heel lastig proces is.

overwegende dat

  • Opties om het functioneren van de Eerste Kamer te verbeteren mogelijk op korte termijn wel mogelijk zijn.
  • Een terugzendrecht ervoor kan zorgen dat de Eerste Kamer meer constructieve uiting kan geven aan kritiekpunt op wetsvoorstellen, zowel voor nu sneller tegenstemmende oppositiefracties als nu sneller instemmende coalitiefracties.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten de Eerste Kamer willen afschaffen, maar een Eerste Kamer met terugzendrecht prefereren boven een Eerste Kamer zonder terugzendrecht.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het terugzendrecht is een goed idee wat makkelijker uitvoerbaar is dan het standpunt om de Eerste Kamer af te schaffen, iets waar momenteel vrij weinig draagkracht voor is. Als deze tussenvorm bereikbaar is zouden we die dan ook liever moeten hebben dan de huidige Eerste Kamer en ons daar wel voor in moeten zetten. Voor meer informatie zie rapport Staatscommissie Remkes hoofdstuk 7.2.2 blz 301.

Gerelateerde pagina's