Flitshandel

Flitshandel

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • Supersnelle beurshandel, bekend als ‘flitshandel’, gigantische winsten boekt op de financiële markt door middel van geautomatiseerde handel die plaatsvindt in microseconden (0,000001);
 • Kosten- en marktbarrières de gewone belegger en pensioenfondsen verhinderen met dezelfde snelheid als flitshandelshuizen te kunnen handelen;
 • Gewone beleggers en pensioenfondsen benadeeld worden met extra kosten doordat flitshandel met veel hogere snelheid transacties kan inhalen en vooruitlopend de prijs kan veranderen;
 • De gewone belegger vaak niet bewust is dat deze benadeeld wordt door flitshandelshuizen;

Overwegende dat:

 • Het gedrag van flitshandelshuizen handel met voorkennis en marktmanipulatie doet vermoeden, welke bij wet verboden zijn;
 • De Autoriteit Financiële Markten flitshandel niet als een op zichzelf staande handelswijze ziet en gelijk behandeld als reguliere handel;
 • De Wet op het Financieel Toezicht geen specifieke kaders stelt aan flitshandelshuizen;
 • Op basis van huidige wetgeving, fraude door flitshandel erg lastig te bewijzen is vanwege de snelheid waarmee transacties plaatsvinden en doordat de beslissingen door algoritmes genomen worden;
 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een overheid die optreedt als marktmeester;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten het gedrag van flitshandelshuizen afkeuren;
 • De Jonge Democraten pleiten voor specifieke regulering van flitshandel.