Verengelsing hoger onderwijs

Verengelsing hoger onderwijs

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • De Nederlandse universiteiten en HBO’s steeds verder internationaliseren;
 • dit leidt tot een steeds groter aanbod van Engelstalige studies;

Overwegende dat:

 • Docenten de beheersing van het Nederlands en de beheersing van academische
  vaardigheden in het Nederlands van studenten als onvoldoende beoordelen;
 • Het overmoedig is te denken dat studenten deze vaardigheden dan wel beheersen in
  een vreemde taal;
 • Engelse vaardigheden wel van belang zijn, maar dat het Nederlands nu ondermijnd wordt;

Spreekt uit dat:

 • Het Nederlandse onderwijs een pas op de plaats dient te maken in de verengelsing
  van het curriculum.