Politici moeten veilig hun werk kunnen doen

Politici moeten veilig hun werk kunnen doen

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Politici op alle overheidsniveau’s – Rijk, provincies en gemeenten – worden achtervolgd door mensen die het nodig vinden om hen te beledigen, te bedreigen en soms zelf aan te vallen of schade toe te brengen;
  • Politie en OM op dit moment onvoldoende in staat zijn om hier een adequaat antwoord op te vinden;
  • Sommige politici op dit moment overwegen om te stoppen met hun werk in de politiek.

Overwegende dat:

  • Het in een democratie van groot belang is dat politici op een veilige manier hun werk kunnen doen;
  • Het buitengewoon onwenselijk zou zijn als politici als gevolg van bedreigingen zich gedwongen voelen om hun werk neer te leggen.

Spreekt uit dat:

  • De opsporingscapaciteit voor bedreigingen, beledigingen en intimidatie moet worden verdubbeld en het voor politici mogelijk moet worden om voor deze delicten een verzamelaangifte moet doen;
  • Er op het bedreigen en beledigen van politici ook stevige financiële sancties zouden moeten worden gesteld.

Gerelateerde pagina's