Kledingproductie

Kledingproductie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Op dit moment is het voor de consument niet transparant genoeg hoe kleding wordt geproduceerd;
  • Er is een tekort aan informatie en bewustzijn jegens duurzaam en verantwoord geproduceerde kleding;
  • De productie van niet-duurzame kleding heeft ernstige gevolgen voor onze aarde, zoals CO2-uitstoot, bodemerosie, afname van biodiversiteit, verstoring van ecosystemen;
  • Niet-fairtrade kleding voor arbeiders die de kleding maken nadelige gevolgen heeft, zoals slechte werkomstandigheden en lage lonen.

Overwegende dat:

  • Met het inzichtelijk maken van de productieketens van kleding wordt de consument gestuurd naar een bewustere keuze betreffende de aanschaf van kleding;
  • Duurzame en fairtrade kledingproductie milieubelasting verlaagt en arbeidsomstandigheden verbetert.

Spreekt uit dat:

  • Fabrikanten van kleding inzicht moeten geven over de productieketen van hun kleding, zodat het voor de Nederlandse consument bij aankoop van een kledingstuk transparant is hoe duurzaam en fairtrade een kledingstuk is geproduceerd.

Gerelateerde pagina's