Innovatiebox

Innovatiebox

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

 • Nederland het belastingvoordeel ‘innovatiebox’ kent;
 • winsten uit innovatie (patenten, onderzoek e.d.) hieronder niet met het normale tarief van 25% worden belast, maar met 5%;
 • het administratief zeer veel werk kost om in aanmerking te komen voor deze innovatiebox en de faciliteit voor het MKB dus niet rendabel is;
 • momenteel bijna uitsluitend grote bedrijven deze faciliteit kunnen gebruiken;
 • de Europese Commissie onderzoek doet of Nederland hierdoor meehelpt aan belastingontwijking;

overwegende dat

 • bewezen is dat zonder de innovatiebox uitgaven aan innovatie niet afnemen bij grote bedrijven;
 • de innovatiebox dus niet bijdraagt aan het stimuleren van innovatie, behalve innovatie op het gebied van ‘tax planning’;
 • Nederland hiermee dus een ‘cadeautje’ geeft aan grote bedrijven;
 • Nederland niet winsten, maar uitgaven aan innovatie gunstig moet behandelen;
 • de Belastingdienst geen mogelijkheid ziet de administratieve lasten voor gebruik van de innovatiebox te verlichten;

spreekt uit dat

 • de innovatiebox in onze Wet Vennootschapsbelasting 1969 moet worden afgeschaft.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's