Doorstroom van verpleeghuizen

Doorstroom van verpleeghuizen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • De uitstroom van (geriatrische) patiënten uit het ziekenhuis gehinderd wordt door plaatsgebrek in verpleeghuizen;
  • Deze zogenaamde ‘verkeerdbedpatienten’ ziekenhuisbedden bezet houden die zo niet meer voor patiëntenzorg gebruikt kunnen worden;

Overwegende dat:

  • Een ziekenhuisbed drie tot vijf keer zo duur is als een verpleeghuisbed;
  • Langdurig verblijf in een ziekenhuis geassocieerd is met krijgen van
    ziekenhuisinfecties;
  • Specialistische geriatrische zorg niet in een ziekenhuis geleverd kan worden;
  • De Nederlandse bevolking vergrijst;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten roepen op tot het bevorderen van de uitstroom van (geriatrische) patiënten uit het ziekenhuis, door middel van het creëren van extra verpleeghuisbedden, of het instellen van ‘transferbedden’ als doorgang naar het verpleeghuis.