Onderzeeërs I

Onderzeeërs I

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

 • De huidige Walrusklasse onderzeeërs al 20 tot 25 jaar in dienst zijn;
 • De huidige Walrusklasse over 10 jaar afgeschreven is;
 • Defensie afgelopen jaar voor het laatst geïnvesteerd heeft in het onderhoud van de onderzeeërs;
 • De onderzeedienst een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse marine;

Overwegende dat:

 • De Walrusklasse onderzeeërs in 2025 uit dienst treden;
 • Het behouden van de onderzeebootcapaciteit in het belang van Nederland is;

Spreekt uit dat:

 • De Nederlandse onderzeedienst een minimum van 4 onderzeeërs moet behouden;
 • De vervangende onderzeeërs aan de volgende zes eisen moeten voldoen:
  (1) in grote lijnen dezelfde romp als de Walrusklasse (2500 tot 4000 ton waterverplaatsing);
  (2) zowel de mogelijkheid in kuststreken en in oceanen te opereren (littoral en blue water capabel);
  (3) het technische niveau van 2025;
  (4) even stil als andere onderzeeboten in 2025 door middel van luchtonafhankelijke voortstuwing (naast dieselmotoren);
  (5) naast zware torpedo’s ook wapensystemen om waarschuwingsschoten mee te geven, missile systemen tegen helikopters, schepen en doelen op de kust en uitzetten van boven- en onderwaterdrones;
  (6) geschikt voor mannen en vrouwen.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's