Onderzeeërs I

Onderzeeërs I

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

 • de huidige Walrusklasse onderzeeërs al 20 tot 25 jaar in dienst zijn;
 • de huidige Walrusklasse over 10 jaar afgeschreven is;
 • Defensie afgelopen jaar voor het laatst geïnvesteerd heeft in het onderhoud van de onderzeeërs;
 • de onderzeedienst een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse marine;

overwegende dat

 • de Walrusklasse onderzeeërs in 2025 uit dienst treden;
 • het behouden van de onderzeebootcapaciteit in het belang van Nederland is;

spreekt uit dat

 • de Nederlandse onderzeedienst een minimum van 4 onderzeeërs moet behouden;
 • de vervangende onderzeeërs aan de volgende zes eisen moeten voldoen:
  (1) in grote lijnen dezelfde romp als de Walrusklasse (2500 tot 4000 ton waterverplaatsing);
  (2) zowel de mogelijkheid in kuststreken en in oceanen te opereren (littoral en blue water capabel);
  (3) het technische niveau van 2025;
  (4) even stil als andere onderzeeboten in 2025 door middel van luchtonafhankelijke voortstuwing (naast dieselmotoren);
  (5) naast zware torpedo’s ook wapensystemen om waarschuwingsschoten mee te geven, missile systemen tegen helikopters, schepen en doelen op de kust en uitzetten van boven- en onderwaterdrones;
  (6) geschikt voor mannen en vrouwen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De eisen die geteld zijn de wensen die de marine heeft voor de opvolgende klasse. Bij het vinden van partnerlanden om samen te werken bij ontwerpen en produceren van militaire producten om te kosten te verspreiden kan het zijn dat de politiek de wensen van de krijgsmacht negeert voor politieke en diplomatieke doeleinden. Wat uiteindelijk een onwenselijke product op kan leveren (bv. NH90 marine helikopter, die wegroest op het dek van een marineschip).

Ook de natuurwetten kan de politiek niet ombuigen bijvoorbeeld de tonnage (gewicht) is belangrijk voor gebied waar de onderzeeër zich in opereerde. Is de onderzeeër lichter dan 2500 ton kan zij niet (diep)duiken in de open ocean door de grotere dichtheid van het zeewater in openzee. Is de onderzeeër zwaarden dan 4000 ton dan kan zij niet aan de kust operen omdat zij dan te groot is. Tussen de 2500 en 4000 ton is beide mogelijk. Daarom zit in deze motie technische specificaties wat tekortkomingen in de toekomst moet voorkomen.