Aanvullende test bij rijbewijs

Aanvullende test bij rijbewijs

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Personen met een autismespectrumstoornis, adhd of andere vorm van concentratiestoornis een verplichte test bij een psycholoog/psychiater moeten afleggen om een rijbewijs te kunnen behalen;
  • Er variabele kosten aan deze test verbonden zijn die deze personen zelf moeten betalen;
  • Deze personen niks kunnen doen aan het feit dat zij deze diagnose hebben;

Overwegende dat:

  • Personen met een dergelijke stoornis recht hebben op een gelijke behandeling in Nederland;
  • Het niet wenselijk is om hen zo meer (financiële) stress te bezorgen;
  • Een rijbewijs halen an sich voor veel personen al een dure aangelegenheid is;

Spreekt uit dat:

  • De JD vindt dat de extra kosten die personen met een autismespectrumstoornis, adhd of andere vorm van concentratiestoornis kwijt zijn aan een psychiater voor het behalen van een rijbewijs vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed.