Zomerscholen

Zomerscholen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 juni 2020

Constaterende dat:

 • Veel mensen in Nederland zich zorgen maken over eventuele leerachterstanden die leerlingen op hebben gelopen tijdens de coronacrisis;
 • Ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer hebben geadviseerd leerlingen met achterstanden gebruik te laten maken van zomerscholen;
 • De meeste zomerscholen vaak duur zijn;
 • Onderwijsadviesbureaus, huiswerk- en bijlesinstituten ten tijde van COVID-19 weinig werk hebben;

Overwegende dat:

 • Er angst bestaat dat de kansenongelijkheid ten tijde van de coronacrisis toeneemt doordat niet alle leerlingen toegang hebben tot dezelfde
  ondersteuning en materialen vanuit huis;
 • Extra begeleiding binnen het schaduwonderwijs in de huidige vorm de kansenongelijkheid vergroten omdat juist de kinderen uit de lagere sociaal economische milieus, die juist in deze situatie ook meer risico lopen een achterstand op te bouwen, minder toegang hebben tot extra begeleiding;
 • Onderwijsadviesbureaus in staat zijn achterstanden in kaart te brengen, een plan op te zetten, uitvoering aan te sturen, en eventueel ook materialen aan kunnen leveren om achterstanden weg te werken;
 • Medewerkers van huiswerk- en bijlesinstituten getraind zijn om deze plannen uit te voeren en om leerlingen te helpen bij het verkleinen van de
  achterstanden;
 • Het betrekken van onderwijsadviserende en huiswerk- en bijlesinstituten binnen schoolbesturen ervoor zorgt dat alle kinderen toegang hebben tot bijles en huiswerkbegeleiding in de vorm van zomerscholen;
 • Zomerscholen die gefinancierd worden door de overheid toegankelijk zijn voor iedereen;
 • Deze gefinancierde onderwijsvorm het schaduwonderwijs zouden kunnen verminderen;

Spreekt uit dat:

 • De overheid scholen zou moeten aanmoedigen om gedurende de zomerperiode leerachterstanden bij leerlingen weg te werken door hen te laten deelnemen aan zomerscholen;
 • Onderwijsadviesbureaus, huiswerk- en bijlesinstituten bij dergelijke zomerscholen betrokken zouden moeten worden.

Gerelateerde pagina's