Miljonairstaks

Miljonairstaks

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • Vermogensgelijkheid in Nederland relatief en absoluut erg hoog is;
 • Vermogensongelijkheid de afgelopen decennia is gegroeid;
 • Rendement op vermogen de afgelopen decennia is gestegen;
 • De belastingdruk de afgelopen decennia weg is geschoven van vermogen;
 • Nederland ongeveer 1,75x meer miljonairs telt dan in 2006, met 115.000 in 2017;

Overwegende dat:

 • Een evenwichtige verdeling van het vermogen en de belastingdruk daarop noodzakelijk is voor sociale mobiliteit en stabiliteit in een land;
 • Er bepaalde vermogens zijn waarbij nog meer geld geen verschil maakt voor geluk, terwijl landen met een eerlijke verdeling vaak gelukkiger zijn;
 • (Werkende) armoede in Nederland toeneemt en publieke voorzieningen als zorg en onderwijs onder druk staan;
 • Een bankier echt niet zoveel harder werkt of nodig is voor de markt dan de schoonmaker om de huidige verhouding te rechtvaardigen;
 • Vermogen vaak en steeds vaker het gevolg is van erfgeld;

Spreekt uit dat:

 • Er een miljonairstaks moet worden ingevoerd.