Staatssteun Oeganda

Staatssteun Oeganda

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Het Museveni regime in Oeganda met door Nederland gefinancierde politiebusjes dissidenten afvoert en opsluit;
  • Er nu niet genoeg zicht is door de Nederlandse overheid op de manier waarop uitgaven worden gedaan aan buitenlandse organisaties of projecten;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten niet willen meedoen aan het sponsoren van regimes zoals die in Oeganda;
  • Het Nederlandse belastinggeld nu niet besteed wordt waarvoor het bedoeld is;
  • De Nederlandse staat onvoldoende zicht heeft op haar uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking;
  • Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) in 2022 ook al gestopt is met het sponsoren van het Oegandees democratisch overlegorgaan IPOD, vooral omdat deze organisatie eigenlijk alleen theekransjes voor Museveni faciliteert -aldus een Oegandese journalist-, en dus niet de kop in het zand wil steken;

Spreekt uit dat:

  • De Nederlandse staat moet stoppen met financiële steun aan het Oegandese regime vanwege gewelddadige acties;
  • Nederland een onafhankelijk orgaan moet creëren wat het Ministerie van Buitenlandse Zaken controleert op hoe het buitenlandse budget besteed wordt.

Gerelateerde pagina's