Herzienlijk Natuurschoonwet

Herzienlijk Natuurschoonwet

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • Het aantal landgoederen in Nederland sinds1999 met 78 procent is toegenomen;
  • Landgoederen vaak lijken op villawijken die significante fiscale voordelen opleveren voor eigenaren van veelal topsegment huizen;

overwegende dat;

  • Nieuwe natuur onder de Natuurschoonwet (NSW) vaak bestaat uit ‘halfnatuurlijk grasland’ en akkers in plaats van een bos;
  • Halfnatuurlijk grasland minder hoogwaardige natuur is;
  • Een eerdere evaluatie in 2014 van de NSW concludeerde dat de kwaliteit en duurzaamheid van nieuwe natuur op sommige landgoederen ter discussie staat;

spreekt uit dat;

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een herziening van de Natuurschoonwet, met strengere eisen voor natuurbehoud om ‘greenwashing’ te voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.