Negatieve inkomstenbelasting

Negatieve inkomstenbelasting

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Een bijstandsgerechtigde in het huidige sociale zekerheidsstelsel in de zogeheten
  armoedeval zit. Dat wil zeggen dat een bijstandsgerechtigde die gaat werken voor
  het minimumloon, daarvoor een inkomstenderving van soms honderden Euro’s per
  maand over moet hebben;
 • Het huidige sociale zekerheidsstelsel bijzonder complex is geworden;
 • Er veel bureaucratie gemoeid is bij het handhaven van het huidige stelsel.

overwegende dat

 • De Jonge Democraten tijdens ALV 69 (Winter 2015) de motie “Werken loont
  altijd” hebben aangenomen;
 • Deze motie aangeeft “dat de Jonge Democraten voorstander zijn van een negatieve
  inkomstenbelasting (=gedeeltelijk behoud van uitkering) in een nog nader te
  bepalen vorm.”;
 • Een sociale zekerheidsstelsel gebaseerd op een negatieve inkomstenbelasting geen
  armoedeval kent, relatief simpel is en nauwelijks overhead met zich meebrengt.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van het geleidelijk invoeren van een nieuw
  belastingstelsel waarin bijstand, heffingskortingen, toeslagen en AOW door een
  negatieve inkomstenbelasting worden vervangen;
 • Deze negatieve inkomstenbelasting individueel verrekend wordt en minimaal het
  huidige bijstandsniveau (€972,70) in de maand bedraagt als iemand niet bijverdient;
 • Het minimumloon tot een nader te bepalen hoogte naar beneden moet wordt
  bijgesteld.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Misschien is het nog wel even wenselijk om hier aan te geven wat precies het
verschil is tussen de negatieve inkomstenbelasting en het basisinkomen. De twee
liggen heel dicht bij elkaar en zijn voor iemand die niet bijverdient exact hetzelfde.
In beide gevallen krijg je in dit geval ongeveer €1000 per maand op je rekening
gestort. Mensen die echter wel geld verdienen krijgen de €1000 in het geval van een
negatieve inkomstenbelasting in mindering gebracht op hun belastingaanslag en in
het geval van een basisinkomen op gewoon elke maand op hun rekening gestort.
Het voordeel van de negatieve inkomstenbelasting ten opzichte van het
basisinkomen is dan ook dat er daarmee minder onnodig geld wordt rondgepompt.

Gerelateerde pagina's