Negatieve inkomstenbelasting

Negatieve inkomstenbelasting

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Een bijstandsgerechtigde in het huidige sociale zekerheidsstelsel in de zogeheten
  armoedeval zit. Dat wil zeggen dat een bijstandsgerechtigde die gaat werken voor
  het minimumloon, daarvoor een inkomstenderving van soms honderden Euro’s per maand over moet hebben;
 • Het huidige sociale zekerheidsstelsel bijzonder complex is geworden;
 • Er veel bureaucratie gemoeid is bij het handhaven van het huidige stelsel;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten tijdens ALV 69 (Winter 2015) de motie “Werken loont
  altijd” hebben aangenomen;
 • Deze motie aangeeft “dat de Jonge Democraten voorstander zijn van een negatieve
  inkomstenbelasting (=gedeeltelijk behoud van uitkering) in een nog nader te
  bepalen vorm.”;
 • Een sociale zekerheidsstelsel gebaseerd op een negatieve inkomstenbelasting geen
  armoedeval kent, relatief simpel is en nauwelijks overhead met zich meebrengt;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van het geleidelijk invoeren van een nieuw
  belastingstelsel waarin bijstand, heffingskortingen, toeslagen en AOW door een
  negatieve inkomstenbelasting worden vervangen;
 • Deze negatieve inkomstenbelasting individueel verrekend wordt en minimaal het
  huidige bijstandsniveau (€972,70) in de maand bedraagt als iemand niet bijverdient;
 • Het minimumloon tot een nader te bepalen hoogte naar beneden moet wordt
  bijgesteld.