Salarisstructuur artsen

Salarisstructuur artsen

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Sinds de intrede van de marktwerking in de zorg in 2006 alle artsen in perifere ziekenhuizen als eigen ondernemer door een ziekenhuis ingehuurd worden;
  • Artsen in perifere ziekenhuizen betaald krijgen per handeling;
  • Deze financiële prikkel ingesteld is om wachtlijsten tegen te gaan; Elke operatie geld oplevert, waardoor artsen een grotere prikkel krijgen ‘m akkelijke’ operaties uit te voeren;
  • De zorgkosten sinds 2006 enorm zijn gestegen;

Overwegende dat:

  • Deze financiële prikkel zorgt voor overbodige zorg;
  • Slechts één perifeer ziekenhuis in Nederland artsen in loondienst heeft;
  • Loondienst van artsen niet zorgt voor langere wachtlijsten;

Spreekt uit dat:

  • Het wenselijk is dat artsen in alle Nederlandse ziekenhuizen in loondienst gaan werken.