Salarisstructuur artsen

Salarisstructuur artsen

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Sinds de intrede van de marktwerking in de zorg in 2006 alle artsen in perifere ziekenhuizen als eigen ondernemer door een ziekenhuis ingehuurd worden;
  Artsen in perifere ziekenhuizen betaald krijgen per handeling;
  Deze financiële prikkel ingesteld is om wachtlijsten tegen te gaan; Elke operatie geld oplevert, waardoor artsen een grotere prikkel krijgen ‘m akkelijke’ operaties uit te voeren;
  De zorgkosten sinds 2006 enorm zijn gestegen.

overwegende dat

 • Deze financiële prikkel zorgt voor overbodige zorg;
  Slechts één perifeer ziekenhuis in Nederland artsen in loondienst heeft; Loondienst van artsen niet zorgt voor langere wachtlijsten.

spreekt uit dat

 • Het wenselijk is dat artsen in alle Nederlandse ziekenhuizen in loondienst gaan werken.

en gaat over tot de orde van de dag.