Loss and damages Klimaatfonds

Loss and damages Klimaatfonds

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • De gevolgen van klimaatverandering groeien in ernst, grootte en frequentie over de hele wereld;
  • Deze klimaatrampen resulteren in grote economische en niet-economische verliezen, zoals: ontheemding, verlies van (cultureel) erfgoed, migratie en menselijke slachtoffers;

Overwegende dat:

  • De meeste getroffen landen ontwikkelingslanden zijn die zelf maar voor een klein deel verantwoordelijk zijn voor de menselijke hand in klimaatverandering;
  • Deze getroffen ontwikkelingslanden zelf niet de financiële mogelijkheden hebben om de grote kosten van deze klimaatrampen te dragen;

Spreekt uit dat:

  • De G20 landen zich in moeten zetten om het afgesproken bedrag, van eerst 100 miljard USD en later meer, in het Loss and Damages Fund te vullen, en er meer controle wordt uitgevoerd op de uitgave hiervan door een externe onafhankelijke partij.

Gerelateerde pagina's