Belasting op royalties en rente

Belasting op royalties en rente

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

 • Nederland onder de loep ligt van de Europese Commissie over onze belastingontwijkingsdeals;
  Nederland een belastingparadijs is voor internationaal opererende bedrijven;
  Nederland een van de voornaamste doorstroomlanden is voor kapitaal;
  er per jaar €11 biljoen door Nederland stroomt aan dividend (vergoeding voor aandelen), royalties (vergoeding voor patenten) en rente;
  Nederland hiermee internationaal als zeer omstreden wordt beschouwd op belastinggebied;

overwegende dat

 • Nederland de meeste belastingverdragen ter wereld heeft en dit een zeer belangrijk middel is bij belastingontwijking;
  de Nederlandse belastingwet minimaal 10% heffing op inkomsten als een ‘reële heffing’ beschouwt en dit een internationaal gangbare norm is;
  royalties en rente die door bedrijven in Nederland stromen niet worden belast;
  dit dé verklaring is voor de aanwezigheid van de vele brievenbusmaatschappijen;
  een heffing van 10% op inkomsten uit royalties en rente internationaal gezien laag is;
  dit in één klap belastingontwijking via Nederland kan voorkomen;
  Nederland hiermee niet onaantrekkelijker wordt als land om in te investeren;

spreekt uit dat

 • er een belastingheffing op royalties en rente voor doorstroombedrijven moet komen, door middel van een tarief van 10%.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's