Israël-Palestina

Israël-Palestina

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

 • Israël een associatieverdrag heeft met de Europese Unie, wat Israël aanzienlijke privileges gunt op het gebied van handel;
 • Dit associatieverdrag gebaseerd is op respect van beiden partijen voor mensenrechten en democratische principes (artikel 2, een “essentieel element” van het verdrag);
 • De Europese Unie actief wereldwijd de naleving van mensenrechten promoot;
 • Israël in strijd met het internationaal recht een actief nederzettingenbeleid voert in Oost-Jeruzalem en andere delen van de Westelijke Jordaanoever (bezette Palestijnse gebieden) en vaak door de VN en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in deze gebieden, die veelal samenhangen met het nederzettingenbeleid;
 • Israëli’s bij reizen naar de Europese Unie niet zijn onderworpen aan een visumplicht, in tegenstelling tot Palestijnen afkomstig uit de bezette Palestijnse gebieden;

Overwegende dat:

 • De Europese Unie internationaal een leidende rol zou moeten spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en zich moet inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht;
 • Artikel 2 uit het EU-Israël associatieverdrag op dit moment en al lang niet nageleefd wordt door Israël;
 • Mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek of anderszins;
 • Joodse kolonisten volgens het internationaal recht niet in de staat Israël wonen, maar in bezet Palestijns gebied;

Spreekt uit dat:

 • De Europese Unie een ultimatum aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen en, indien hier geen gehoor aan gegeven zal worden, het associatieverdrag met Israël (gedeeltelijk) op te schorten;
 • De Europese Unie een visumplicht dient in te stellen voor Israëli’s die in bezette Palestijnse gebieden woonachtig zijn, zoals Palestijnen die in deze gebieden wonen deze ook hebben.

Gerelateerde pagina's