Elektrische auto’s II

Elektrische auto’s II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • De overheid de afgelopen jaren aan de hand van (lokale) subsidie en een 0 procent bijtelling tarief elektrisch rijden in de zakelijke markt heeft gestimuleerd;
  • Consumenten maar mondjesmaat gebruik kunnen maken van soortgelijke regelingen;

Overwegende dat:

  • Een nieuwe volledig elektrische auto, met het huidige beleid, waarschijnlijk tot 2018 financieel niet aantrekkelijk is voor consumenten in vergelijking met een traditionele benzine- of dieselauto;
  • De eerste generatie elektrische auto’s binnenkort vrijkomt uit de leasemarkt en dit zijn voor de consument mogelijk een betaalbaar alternatief is;
  • De doelstelling van de overheid momenteel alleen een bepaald aantal elektrische auto’s omvat en hier geen verdeling in wordt gemaakt tussen de zakelijke en de consumentenmarkt;
  • De steun voor een groener wagenpark breder getrokken worden dan alleen de zakelijke markt om ervoor te zorgen dat elektrisch rijden daadwerkelijk van de grond komt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een evenwichtigere verdeling tussen subsidies en fiscale voordelen voor zakelijke rijders en consumenten. In de doelstelling van het beleid moet worden opgenomen dat minimaal 40% van de elektrische rijders in 2020 consument is.

Gerelateerde pagina's