Elektrische auto’s II

Elektrische auto’s II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • De overheid de afgelopen jaren aan de hand van (lokale) subsidie en een 0 procent bijtelling tarief elektrisch rijden in de zakelijke markt heeft gestimuleerd;
  Consumenten maar mondjesmaat gebruik kunnen maken van soortgelijke regelingen;

overwegende dat

 • Een nieuwe volledig elektrische auto, met het huidige beleid, waarschijnlijk tot 2018 financieel niet aantrekkelijk is voor consumenten in vergelijking met een traditionele benzine- of dieselauto.
  De eerste generatie elektrische auto’s binnenkort vrijkomt uit de leasemarkt en dit zijn voor de consument mogelijk een betaalbaar alternatief is;
  De doelstelling van de overheid momenteel alleen een bepaald aantal elektrische auto’s omvat en hier geen verdeling in wordt gemaakt tussen de zakelijke en de consumentenmarkt.
  De steun voor een groener wagenpark breder getrokken worden dan alleen de zakelijke markt om ervoor te zorgen dat elektrisch rijden daadwerkelijk van de grond komt.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleiten voor een evenwichtigere verdeling tussen subsidies en fiscale voordelen voor zakelijke rijders en consumenten. In de doelstelling van het beleid moet worden opgenomen dat minimaal 40% van de elektrische rijders in 2020 consument is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Go green!