Huurwoningen

Huurwoningen

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Het energiezuinig maken van een huurwoning een investering van de verhuurder
  vraagt;
 • Verhuurders geen financieel voordeel hebben bij het energiezuinig maken van hun
  huurwoning omdat niet zij, maar de huurder gas, water en elektriciteit betaalt;
 • Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) leidend is voor het vaststellen van
  de kale huur;

Overwegende dat:

 • Het aantrekkelijk wordt voor verhuurders als zij een hogere huur kunnen vragen
  voor een energiezuinige woning;
 • De huurder hier geen nadeel van ondervindt omdat de servicekosten bij een
  energiezuinige woning omlaag gaan.

Spreekt uit dat;

 • De mate van energiezuinigheid van huurwoningen een huurverhogende factor wordt in het puntensysteem.