Huurwoningen

Huurwoningen

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Het energiezuinig maken van een huurwoning een investering van de verhuurder
  vraagt;
 • Verhuurders geen financieel voordeel hebben bij het energiezuinig maken van hun
  huurwoning omdat niet zij, maar de huurder gas, water en elektriciteit betaalt;
 • Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) leidend is voor het vaststellen van
  de kale huur.

overwegende dat

 • Het aantrekkelijk wordt voor verhuurders als zij een hogere huur kunnen vragen
  voor een energiezuinige woning;
 • De huurder hier geen nadeel van ondervindt omdat de servicekosten bij een
  energiezuinige woning omlaag gaan.

spreekt uit dat

 • De mate van energiezuinigheid van huurwoningen een huurverhogende factor wordt
  in het puntensysteem.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er is op dit moment geen enkele reden voor verhuurders om hun huurwoning
duurzaam te maken. Dit wordt wel zo als verhuurders een hogere vaste huur krijgen
wanneer hun huurwoning duurzaam is. Dit is te regelen door middel van het
opnemen van de mate van energiezuinigheid in het puntensysteem, dat leidend is bij
het bepalen van de hoogte van de huur bij huurwoningen. Daarnaast doet de
huurcommissie bindende uitspraken over de maximale hoogte van een huurwoning
a.d.h.v. het puntensysteem. Een energiezuinige woning geeft lagere lasten. Dit komt
ten goede aan de huurder en compenseert de verhoging van de vaste huur.