Genderneutraal recht

Genderneutraal recht

De ALV van de JD, bijeen op 4-5 februari 2023

constaterende dat:

  • Wetsartikelen veelal niet genderneutraal geformuleerd zijn;
  • wetsartikelen veelal genderneutraal geformuleerd kunnen worden, zonder dat dit leidt tot ongewenste rechtsgevolgen;

Overwegende dat:

  • Genderneutrale formulering het uitgangspunt vormt van het huidige kabinet voor nieuwe wetgeving;
  • genderneutrale formulering bijdraagt aan inclusievere regelgeving;

Spreekt uit dat:

  • Het uitgangspunt moet zijn dat wetsartikelen genderneutraal worden geformuleerd;

En gaat over tot de orde van de dag.