Spreidingswet en dwang

Spreidingswet en dwang

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd;
  • Deze wet het mogelijk moet maken vluchtelingen met een verblijfsvergunning beter over gemeenten in Nederland te verdelen en zo de realisatie van ongeveer 40.000 extra opvangplekken mogelijk moet maken;
  • Wanneer gemeenten meer opvangplekken verzorgen, andere gemeenten in dezelfde provincie volgens de wet minder vluchtelingen hoeven op te vangen;

Overwegende dat:

  • De wet ervoor kan zorgen dat gemeenten de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo lang mogelijk uitstellen, in afwachting van andere
    gemeenten, in de hoop dat zij dan minder mensen hoeven op te vangen;
  • De wet ervoor kan zorgen dat bij gemeenten waar al locaties zijn een prikkel ontstaat om deze te doen krimpen om zo de provinciale opgave te verminderen;

Spreekt uit dat:

  • Het wenselijk is dat de regering gebruik maakt van dwang om te voorkomen dat gemeenten de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning onnodig uitstellen of afbouwen.

Gerelateerde pagina's