Seksuele meerderjarigheid

Seksuele meerderjarigheid

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • De leeftijd van seksuele meerderjarigheid in Nederland op zestien jaar ligt;
 • Onder seksuele meerderjarigheid moet worden verstaan de leeftijd waarop iemand
  oud genoeg is om toestemming te geven tot het ondergaan of verrichten van
  seksuele handelingen;

Overwegende dat:

 • Dit onwenselijke strafbaarheid tot gevolg heeft;
 • Nederlandse jongeren gemiddeld op hun 16de seksueel actief worden en het
  onderhavige artikel (art. 245 Wetboek van Strafrecht) niet meer aansluit op de
  moderne realiteit;
 • Het artikel toch nog wordt gebruikt;
 • Jongeren ook voor hun 16de om kunnen gaan met seksualiteit en seks op deze
  leeftijd dus niet per definitie in strafrechtelijke sfeer thuishoort;
 • Kinderen een zekere bescherming behoeven, zowel wettelijk als qua voorlichting;

Spreekt uit dat:

 • De seksuele meerderjarigheid in Nederland verlaagd dient te worden naar veertien
  jaar, mits er een maximaal leeftijdsverschil van drie jaar tussen de betrokken
  personen bestaat. De laatste beperking geldt dan tot op de leeftijd van zestien jaar.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's