Leerling-leerkracht ratio

Leerling-leerkracht ratio

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • De daling van het aantal grote groepen in het primair onderwijs is gestagneerd;
  • De huidige leerling-leerkracht ratio* aan het stijgen is;
  • De werkdruk van leraren (te) hoog is;

Overwegende dat:

  • Leerlingen met de huidige leerling-leerkracht ratio niet de individuele aandacht krijgen die zij nodig hebben;
  • Individuele aandacht van een leerkracht zorgt voor betere prestaties en een beter emotioneel welzijn van de leerlingen;
  • Een lagere leerling-leerkracht ratio het onderwijs een meer aantrekkelijke werkplek maakt en op den duur mogelijk meer nieuwe leerkrachten aantrekt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een onderzoek naar de ideale leerling-leerkracht ratio, uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gerelateerde pagina's