Betaald voetbal

Betaald voetbal

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Voetbalclubs in het betaald voetbal op allerlei manieren, direct of indirect, worden ondersteund door de overheid;

overwegende dat

  • Voetbalclubs prima in staat zijn om zelf genoeg geld te verdienen om zonder overheidssteun te kunnen bestaan;
  • Het onwenselijk is dat mensen die eigenlijk helemaal niet zoveel van voetbal houden via de belasting meebetalen aan de hobby van anderen;
  • De voetbalclubs te vaak hun financiën niet op orde hebben, zodat lokale overheden moeten bijspringen om ze uit brand te helpen;

spreekt uit dat

  • Voetbalclubs in het betaald voetbal op geen enkele manier geld mogen ontvangen van de overheid;
  • De publieke omroep zich niet langer moet bezighouden met het verkrijgen van uitzendrechten voor voetbalwedstrijden van private voetbalclubs, afgezien van samenvattingen van wedstrijden;

en gaat over tot de orde van de dag.