Co-financiering onderzoek

Co-financiering onderzoek

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Nederland in de ban van de 3-O samenwerking (onderwijs, ondernemers, overheid) is de afgelopen jaren;
  • De universiteiten van Nederland hun onderzoekscriteria graag ‘in opdracht’ en tegen betaling laten werken;

Overwegende dat:

  • De samenwerking tussen ondernemers en onderwijs een versterkend effect kan hebben;
  • Er ook risico’s kleven aan de samenwerking tussen markt en onderzoek (zoals beïnvloeding van hypotheses en daardoor ‘wetenschappelijke opinie’);
  • Er buiten de reguliere controle, nog geen grootschalige evaluatie naar dit beleid is gedaan;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten roepen op tot een grootschalig nationaal onderzoek naar de (financiële) verhoudingen tussen ondernemers en onderzoekscentra;
  • Met als doel de bevestiging dan wel oproep tot herziening van het huidige nationale beleid waarin (universitair) onderzoek in co-financiering moet plaatsvinden.

Gerelateerde pagina's