Fietssnelwegen

Fietssnelwegen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

constaterende dat:

  • De zorgkosten de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen;
  • Actieve deelname aan sport, waaronder fietsen, voor een daling van de zorgkosten zorgt;
  • Mobiliteit een positieve impuls aan de economie geeft;
  • Fietsen beter voor het milieu is dan autorijden;

Overwegende dat:

  • Het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen eind 2017 wordt aangelegd;
  • Een eventueel overdekte fietssnelweg, waarbij voor beide richtingen altijd wind mee is, dankzij de huidige technologie nu een mogelijkheid is;
  • Er dankzij deze fietssnelwegen op veilige, duurzame wijze, een hoge mate van mobiliteit kan worden bereikt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor de aanleg van meer (interstedelijke) fietssnelwegen.