Werknemerscoöperaties

Werknemerscoöperaties

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

 • Er in Nederland relatief en absoluut weinig werknemerscoöperaties zijn.
 • Het voor werknemerscoöperaties vaak relatief moeilijk is het benodigde startkapitaal te bemachtigen.
 • Werknemerscoöperaties vrij onbekend zijn.
 • De lagere persoonlijke winst een prikkel kan zijn voor ondernemende mensen om weg te blijven van de werknemerscoöperatie.

Overwegende dat:

 • Decentralisering van macht, democratisering van de samenleving en emancipatie belangrijke sociaal-liberale uitgangspunten zijn.
 • Werknemerscoöperaties democratisering en emancipatie van werkenden tot gevolg hebben, doordat werknemers gezamenlijk de koers van het bedrijf bepalen.
 • Werknemerscoöperaties zorgen voor meer verbondenheid met collega’s, het bedrijf en tevredenheid met het werk.
 • Werknemerscoöperaties vaak productiever en stabieler zijn dan traditionele bedrijven.
 • De loonkloof binnen bedrijven lager ligt bij werknemerscoöperaties, vrijwel niemand minimumloon verdient en overige winst collectief wordt uitgekeerd of geïnvesteerd.
 • Werknemerscoöperaties vaak efficiënter met natuurlijke bronnen omgaan en minder louter groei-georiënteerd zijn dan traditionele bedrijven.

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van experimenteren met tijdelijke goedkope leningen om het startkapitaal van werknemerscoöperaties te financieren.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's