Israël-Palestina

Israël-Palestina

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • De Israëlische staat steeds vaker de mensenrechten schendt, en dit steeds vaker in het Palestijnse gebied doet;
 • Palestijnen zowel in Israël als bezet Palestina dagelijks met ongelijkheid en schendingen van mensenrechten te maken hebben;

Overwegende dat:

 • Er weinig bereidheid is vanuit beide partijen tot verzoening;
 • Er zeer weinig bereidheid is om het grondgebied te delen;
 • De Jonge Democraten sinds 2015 Palestina willen erkennen;
 • Een groeiende groep Nederlanders Israël sancties wil opleggen vanwege haar nederzettingenbeleid en Palestina als aparte staat wil erkennen, al zie je dat
  nog niet direct terug in de Tweede Kamer;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten staan voor een tweestatenoplossing volgens de grenzen van
  (pre-)1967.