Sancties voor China in geval van binnenvallen Taiwan

Sancties voor China in geval van binnenvallen Taiwan

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • China claimt dat Taiwan onderdeel van China is;
  • China militaire oefeningen in de Straat van Taiwan heeft gehouden waarbij het aanvallen
    om Taiwan in te nemen simuleerde;
  • Taiwan een democratische rechtsstaat en China een dictatuur is.

Overwegende dat:

  • Er een reële dreiging is dat China Taiwan de komende jaren binnenvalt om het bij China in
    te lijven;
  • China de democratie en autonomie in Hong Kong bruut onderdrukt heeft en niet te verwachten valt dat dat in Taiwan anders zou gaan in het geval van een inlijving.

Spreekt uit dat:

  • De Nederlandse regering zich binnen Europees verband zou moeten inspannen om zware sancties aan China op te leggen als China besluit om Taiwan met geweld te proberen in te lijven.

Gerelateerde pagina's