Samen evacueren we sneller

Samen evacueren we sneller

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

 • De evacuatie van Nederlanders uit Soedan langzamer op gang is gekomen ten opzichte van
  andere EU lidstaten;
 • Een Nederlands staatsburger door één van de strijdende partijen is ontvoerd;
 • Voornamelijk wordt gevochten in stedelijk gebied waar relatief gezien veel EU inwoners wonen;
 • De Jonge Democraten voorstander zijn dat Europese landen in EU-verband intensiever moeten gaan samenwerken, en voorstander is van de versterking van EU-instrumenten om crises te kunnen bestrijden.

Overwegende dat:

 • EU burgers niet altijd in staat zijn om eigenhandig conflictgebieden te ontvluchten;
 • Nationale autoriteiten niet in staat zijn om de veiligheid van EU-burgers te waarborgen in het geval van een uitbrekend conflict;
 • Individuele lidstaten vaak niet over het benodigd materieel en luchtmachtbasissen in de regio beschikken om de eigen burgers op veilige wijze te evacueren;
 • Het Europees Coördinatiecentrum voor noodhulp in het leven is geroepen om de levering van hulp aan door rampen getroffen landen door lidstaten te coördineren.

Spreekt uit dat:

 • De Nederlandse overheid meer personeel moet detacheren bij het Europees Coördinatiecentrum voor noodhulp om de evacuatie vanwege rampen of conflicten van EU burgers te coördineren.

Gerelateerde pagina's